Γενικά Θέματα

mRNA ΕΜΒΟΛΙΑ – 3

Σήμερα η μοριακή τεχνολογία mRNA παρέχει δυνατότητα γενετικών πληροφοριών για την δημιουργία της «πρωτεΐνης ακίδας» του κοροναϊού και την δημιουργία mRNA εμβολίων, που περιέχουν μόρια mRNA που προκαλούν πρόκληση γένεσης χυμικής και κυτταρικής ανοσίας.

Τα mRNA εμβόλια, διαθέτουν : α) μεγάλη ισχύ, β) χαμηλό κόστος παρασκευής, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το mRNA εμβόλια είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες παθήσεις π.χ. καρκίνου – μολυσματικά νοσήματα (Zika – Λύσσα).

Διακρίνονται 2 ΤΥΠΟΙ mRNA ΕΜΒΟΛΙΩΝ

               
   
     
 
 
     
     
 

Όλες οι παραπάνω διεργασίες εκδηλώνονται με την χορήγηση απειροελάχιστης ποσότητας mRNA.

Τα mRNA που χορηγούνται κατά του καρκίνου του στομάχου έχουν στόχο τα αντιγόνα που σχετίζονται με τον όγκο, και η χρήση τους είναι θεραπευτική παρά προφυλακτική.

Η χορήγηση αυτή επιδιώκει την διέγερση των βιολογικών απαντήσεων οι οποίες μπορεί να καθορίσουν ή να μειώσουν το φορτίο του όγκου.

mRNA εμβόλια έχουν δοκιμαστεί κατά:

  • Καρκίνου Μαστού
  • Καρκίνου Δέρματος
  • Καρκίνο Πνευμόνων
  • Καρκίνο ΓΕΣ
  • Καρκίνο Εγκεφάλου
  • Αιματολογικά νοσήματα.

Σύνοδος της χορήγησης των εμβολίων στην πανδημία COV-19 υπάρχει και η χορήγηση φαρμάκων κατά των ιών που αποτελούν συνθετικές χημικές ενώσεις και χορηγούνται per os οίκοι.

Ο θεραπευτικός στόχος των φαρμάκων αυτών είναι η ελάττωση του φορτίου του ιού (δεν εξαλείφουν τον ιό).

Σημαντικό θεραπευτικό ρόλο κατέχουν και ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ με αξιόλογο τρόπο δράσης που στρέφεται κατά της Πρωτεΐνης-ακίδας ειδικά στα πρώτα στάδια της λοίμωξης από COV-19.

Η ενδελεχής παρακολούθηση και ανάλυση όλων των ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ του ιού COV-19 θα μας επιτρέψει την «αναγνώριση» τον ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ (μη μεταλλασσόμενων) περιέχουν τον COV-19 οι οποίες και θα αποτελέσουν τους θεραπευτικούς στόχους του μέλλοντος (θεραπευτικά μονοκλονικά αντισώματα).

Μέχρι τότε η εφαρμογή προληπτικών μέτρων (αποστασιοποίηση – χρήση μάσκας- καθαρισμός χεριών) πρέπει να γίνεται.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software