Γενικά Θέματα

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Οι κυριότερες παρενέργειες των εμβολίων Pfizer και Moderna περιλαμβάνουν τις αλλεργικές αντιδράσεις που εμφανίζονται κατά την χορήγησή τους.

Παρακάτω αναγράφονται τα συστατικά των 3 εμβολίων :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Pfizer – BioNTech

Εμβόλιο COV-19

Moderna COV-19

Εμβόλιο

mRNA

Νουκλεοτίδιο – τροποποιημένο mRNA που κωδικοποιεί την S-πρωτεΐνη κορυφής COV-19

Νουκλεοτίδιο – τροποποιημένο mRNA που κωδικοποιεί την S-πρωτεΐνη κορυφής COV-19

ΛΙΠΟΕΙΔΗ

2[(polyethylene glycol-2000] N-N- ditetradecyla cetamide

PEG-2000: 1.2 dimyristoyl - rai – glycerol, methoxypolyethylene glycol

1-2 distearoyl – su – glycerol – 3 - phosphodiline

1-2 distearoyl – su – glycerol – 3 - phosphodiline

Cholesterol

Cholesterol

(4- hydroxybutyl - azanedil)

Bis (hexane – 6,1 – diyl) bis

(2 hexyldecanoate)

SM-102: heptadecay – 9 - 2 (218 hydroxyethyl) (6 – oxo – 6 underyloxy) hexyl amino octaneate

ΑΛΑΤΑ

ΣΑΚΧΑΡΑ

ΡΥΘΜΗΣΤΙΚΑ ………..

KCE

Tromethamine

Mονοθειικό potassium phosphate

Tromethamine hydrochloride

Sodium chloride (NacL)

Acetic acid

Dibasic Sodium phosphate dehydrate

Sodium acetate

Sucrose

Sucrose

ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ mRNA ΕΜΒΟΛΙΑ

Και τα δύο εμβόλια περιέχουν Polyethylene glycol (PEG)στην οποία αποδίδονται οι κυριότερες αλλεργικές αντιδράσεις.

Η PEG αποτελεί κύριο συστατικό ωσμωτικών δρώντων καθαρτικών όπως και χρήση αυτή γίνεται στην προετοιμασία της κολονοσκόπησης.

Η PEG αποτελεί αποτελεί ένα αδρανές στοιχείο ή έκδοχο και η χρήση αυτής γίνεται προς θεραπευτική ενίσχυση φαρμάκων (π.χ. χημειοθεραπευτική αγωγή).

Υφίσταται διατηρούμενη υπερευαισθησία μεταξύ PEG και πολυσοσβιτόλης (περιλαμβανόμενα και τα δύο σαν έκδοχα σε εμβόλια και φάρμακα.

  • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΑΓΓΕΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
  • ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ mRNA ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Άμεση αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία)

Αγγειοκινητική διαταραχή

Τοπικές συστηματικές παρενέργειες

ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Περισσότερες μετά 15’-30’ εμβολισμού

Το πλείστον αυτών εντός 15’ από χορήγηση

3-4 ημέρες μετά τον εμβολιασμό (συνήθως 1 μέρα)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

     

ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΗ

Αίσθημα επικείμενου θανάτου

Αίσθηση εναλλαγής «ζεστού – κρύου»

Πυρετός, ρίγη, κόπωση

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

90% εμφάνιση σε άτομα με αναφυλαξία με :

-  Κνησμό

-  Κνίδωση

-  Ερυθρότητα

-  Αγγειοοίδημα

-  Ωχρότητα

-  Εφίδρωση

-  Αίσθημα θερμότητας στο πρόσωπο

-  Κολλώδες δέρμα

-    Πόνος

-    Ερύθημα

-    Οίδημα τοπικό

-    Διόγκωση λεμφαδένων

Στην αντίστοιχη μασχάλη του εμβολιασμού

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

-     Σύγχυση διανοητική

-     Αδυναμία

-     Ζάλη

-     Απώλεια προσανατολισμού

-     Απώλεια συνείδησης

-    Ζάλη

-    Συγκοπτικά επεισόδια (μετά πρόδρομα συμπτώματα διάρκειας δευτερολέπτων, λεπτών)

-    Αδυναμίες

-    Φωταψίες

-    Μεταβολές ακοής

Πονοκέφαλος

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

-     Αναπνευστικός συριγμός

-     Κοντή ανάσα

-     Βρογχόσπασμος

-     Υποξία

-     Τριγμός οδοντών

Ποικίλη εμφάνιση όταν προϋπάρχει με αγωνία εμφάνιση ταχύπνοιας

Ν/Α

Γ.Ε.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑ

-     Ναυτία

-     Έμετοι

-     Κοιλιακό άλγος

-     Διάρροιες

-        Ναυτία

-        Έμετοι

Πιθανή διάρροια - έμετοι

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ν/Α

Ν/Α

-     Μυαλγία

-     Αρθραλγία

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΠΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software