Γενικά Θέματα

ΤΑΣΕΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΤΣΥΣ)

Οι ΤΣΥΣ είναι αισθητικοί υποδοχείς που εδράζονται στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων (καρδιάς – κάτω κοιλίας φλέβας – καρωτίδων – αορτικού τόξου) του ανθρώπου και υπάρχουν επίσης σε ομάδες ορισμένων θηλαστικών.

Οι ΤΣΥΣ χρησιμεύουν για τον έλεγχο της πίεσης του αίματος, που κυκλοφορεί στα αγγεία του σώματος και έχουν την ικανότητα με την αύξηση της πίεσης σε αυτά και με τα κατάλληλα μηνύματα προς το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) να αυξάνουν ή να ελαττώνουν το σύνολο των περιφερικών αντιστάσεων, της καρδιακής Παροχής, την πίεση του αίματος (επαναφέροντας αυτές στα φυσιολογικά επίπεδα).

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω νευρογενούς «κυκλώματος» που περιλαμβάνει τους τασεοϋποδοχείς – τον προμήκη μυελό και κατιούσα οδό νευρικών ινών στη ραχιαία επιφάνεια του προμήκους με ίνες – προσωπικού – γλωσσοφαγικού και X (πνευμονογαστρικό) όπως και το αυτόνομο νευρικό σύστημα (συμπαθητικό – Παρασυμπαθητικό σύστημα).

Οι Τασεοϋποδοχείς διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Υψηλής πίεσης τασεοϋποδοχείς και χαμηλής πίεσης τασεοϋποδοχείς (καρδιοπνευμονικοί υποδοχείς ή ογκοϋποδοχείς).

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  ΤΑΣΕΟΫΠΟΔΟΧΕΙΣ

Στις φυσιολογικές συνθήκες πίεσης αίματος, οι τασεοϋποδοχείς εκφορτίζονται σε κάθε πλήρη καρδιακό κύκλο.

Σε περίπτωση εμφάνισης ορθοστατικής υπότασης (πτώσης πίεσης) τα αντανακλαστικά μέσω των υποδοχέων επαναφέρουν την αρτηριακή πίεση στο φυσιολογικό (με αύξηση του καρδιακού ρυθμού).

Ερεθίσματα προέρχονται από τους τασεοϋποδοχείς των καρωτίδων δια μέσου του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου (IX συζυγία) και μέσω του X από τους τασεοϋποδοχείς του αορτικού τόξου) προς τον προμήκη μυελό.

Οι υποδοχείς των αρτηριών «ελέγχου» «εποπτεύουν» την αρτηριακή πίεση.

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ή ΟΓΚΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (Χ.Π.Ο.)

Οι ΧΠΟ βρίσκονται στην συστηματική φλεβική κυκλοφορία, στα αγγεία των πνευμόνων, στα  τοιχώματα του δεξιού κόλπου της καρδιάς και στις κοιλίες της καρδίας.

Οι ΧΠΟ ρυθμίζουν τον όγκο του αίματος.

Ο όγκος αίματος καθορίζει την μέση πίεση στο αγγειακό σύστημα (κυρίως στο φλεβικό σκέλος).

Οι ΧΠΟ έχουν ικανότητες δράσης στο κυκλοφορικό αλλά και νεφρικό σύστημα όπου με την έκκριση ορμονών που προκαλούν και με την επερχόμενη κατακράτηση ύδατος και άλατος ασκούν τις ενέργειές τους.

Η δράση των ΧΠΟ στα νεφρά ασκείται μακροχρόνια, διατηρώντας τη μέση πίεση στο αγγειακό σύστημα, στα φυσιολογικά επίπεδα.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software