Γενικά Θέματα

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

TEST

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

 • Hbl (Hemoglobin)

Κύριο συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Δεσμεύει και μεταφέρει Ο2 από τους πνεύμονες στους ιστούς. Συμβάλλει στην μεταφορά CO2 από ιστούς πνεύμονες, ρύθμιση pH. οξεοβασικής ισορροπίας.

 • Αιμοσφαιρίνη

 • g/dL

 • > ♂ 13.5 – 17.5

 • >♀ 12.0 – 16.0

 • Hct (Hematocrit)

Καθορίζει την εκατοστιαία αναλογία του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον συνολικό όγκο του αίματος. Μεταβολές (αναιμία – απώλεια αίματος – αφυδάτωση).

 • Αιματοκρίτης

 • %

 • > ♂ 41 – 53

 • 36 – 46

 • RBC (Red Blood cells)

Παράγονται στον μυελό των οστών και έχουν μέσο όρο ζωής 120 ημέρες. Μεταφέρουν με την Hb που περιέχουν Ο2 από πνεύμονα ιστούς. Απαραίτητη η μέτρησή τους στην αναιμία, πολυκυτταραιμία.

 • Αριθμών ερυθρών αιμοσφαιρίων

 • 1012/L

 • 4.50 – 6.50

 • 3.80 – 5.80

 • MCV (Mean Cell Volume)

Σημαντικός δείκτης του όγκου* των ερυθρών αιμοσφαιρίων και ταξινόμησης αναιμιών. Αυξάνεται στις μεγαλοβλαστικές αναιμίες και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Ελαττώνεται στις σιδηροπενικές αναιμίες, στις θαλασσαιμίες, αναιμίες χρόνιων παθήσεων.

 • Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων

 • ft

 • 78 - 98

 • MCH (Mean Cell Hemoglobin)

Δείκτης της περιεκτικότητας αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Σημαντικός δείκτης για την ταξινόμηση των αναιμιών. Εκφράζει τη μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης που περιέχεται σε κάθε ερυθρό αιμοσφαίριο – αυξάνεται και ελαττώνεται στις ίδιες ασθένειες με MCV.

 • Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης

 • pg

 • 26 – 34

 • MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentiation)

Δείκτης της μέσης πυκνότητας αιμοσφαιρίνης στο ερυθρό αιμοσφαίριο. Ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης για την ταξινόμηση των αναιμιών. Αυξάνεται στην αφυδάτωση, κληρονομική σφαιροκύττωση, ελαττώνεται στην υπερυδάτωσηη, σιδηροπενικές αναιμίες, θαλασσαιμία.

 • Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης

 • g/dL

 • 31,5 – 37,5

 • RDW (Red Distribution with – Coefficient Variation)

Χρήσιμος δείκτης διερεύνησης αιματολογικών διαταραχών. Αποτελεί δείκτη της απόκλισης ή μεταβολής στο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ανιχνεύει ανωμαλίες των ερυθρών αιμοσφαιρίων οι οποίες έχουν σχέση με ανισοκυττάρωση.

 • Εύρος κατανομής μεγέθους Ερυθρών αιμοσφαιρίων με συντελεστή μεταβλητότητας

 • %

 • 11 – 15

* ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ή ΠΟΛΥΕΡΥΘΡΑΙΜΙΑ ή ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΩΣΗ

Διακρίνεται σε ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ  Μυελοπαραγωγικά σύνδρομα όπου παρατηρούνται και αυξήσεις λευκών και αιμοπεταλίων και σε ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ Πολυερυθραιμία

Φυσιολογική
Μεγαλουψόμετρο
Κυανωτικές καρδιοπάθειες
Ιατρογενής (αφαίμαξη)
Γενετικά αίτια
(Hb-Chesaspeake)

Συνοδεύει ασθένειες
Πρωτοπαθές Ca ήπατος
Ca νεφρών
Αδένωμα επινεφριδίων
Νεοπλασίες μήτρας-κοιλίας

TEST

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

 • RDW-SD (Red Distribution Width – Standard Deviation)

Χρήσιμος δείκτης διερεύνησης αιματολογικών διαταραχών. Αποτελεί δείκτη της απόκλεισης ή μεταβολής στο μέγεθος των Ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ανιχνεύει ανωμαλίες των ερυθρών που σχετίζονται με ανισοκύστωση.

 • Εύρος κατανομής μεγέθους ερυθρών (με σταθερά απόκλιση)

 • fL

 • 37 – 47

 • PLT (Platelets)*

Τα αιμοπετάλια ή θρομβοκύτταρα είναι μικρά χωρίς πυρήνα κύτταρα απαραίτητα στη λειτουργία της αιμόστασης, στην πήξη αίματος, σχηματισμό θρόμβων, επούλωση πληγών.

 • Αριθμός αιμοπεταλίων

 • 109/L

 • 150 – 400

 • MPV (Mean Platelet Volume)

Σημαντικός δείκτης του όγκου των αιμοπεταλίων και αξιολόγησης αιματολογικών και αιμορραγικών διαταραχών.

 • Μέσος όγκος αιμοπεταλίων

 • fL

 • 8 - 12

 • PDW (Platelet Distribution Width)

 • Εύρος κατανομής μεγέθους αιμοπεταλιών

 • %

 • 12 – 28

 • PCT (Plateletcrit)

Δείκτης εκατοστιαίας αναλογίας αιμοπεταλίων ανά μονάδα όγκου αίματος. Χρήσιμος δείκτης διερεύνησης αιμορραγικών διαταραχών.

 • αιμοπεταλιοκρίτης

 • %

 • 0.190 – 0.290

 • WBC (White Blood cells)

Κύτταρα απαραίτητα για την άμυνα και επιβίωση του οργανισμού. Καταπολεμούν λοιμώξεις, προστατεύουν τον οργανισμό από βλαβερά αίτια. Σημαντική εξέταση για την ύπαρξη φλεγμονής και βαρύτητας νοσημάτων.

 • Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων

 • 109/L

 • 4.0 – 10.8

* 1011 αιμοπετάλια παράγονται σε :

Καθημερινή βάση από τον υγιή οργανισμό.
Η παραγωγή των αιμοπεταλίων και τα μεγακαρυοκύτταρα (μητρικά κύτταρα των αιμοπεταλίων) καθορίζεται από την ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΤΙΝΗ (ορμόνη που παράγεται στο ήπαρ ή νεφρούς.
1 μεγακαρυοκύτταρο παράγει 5.000 – 10.000 αιμοπετάλια.
Χρόνος ζωής αιμοπεταλίων 5 – 9 ημέρες.
Μείωση αριθμού αιμοπεταλίων κάτω των 50.000/mL προκαλεί αιμορραγίες.
Αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι πολύ υψηλός 500.000 – 700.000 τότε σχηματίζονται θρόμβοι αίματος μέσα στα αγγεία → θρόμβωση.

TEST

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

 • Differential Count

Τα λευκά αιμοσφαίρια διακρίνονται σε 3 κύριους τύπους. ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ (ουδετεόφιλα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα) –

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ – ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ. Κάθε είδος κυττάρου έχει το δικό του ρόλο στην άψογη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

 • Λευκοκυτταρικός τύπος (Διαφορική μέτρηση)

 • %

 • 37 – 47

 • Ουδετερόφιλα (Neutrophils)

Παρέχουν προστασία στον οργανισμό κατά μικροβιακών λοιμώξεων. Μεταναστεύουν στην περιοχή της βλάβης, μόλυνσης και καταπολεμούν τη μόλυνση με φαγοκύττωση. Αυξημένα σε λοιμώξεις, φλεγμονές. Ελαττώνονται με φαρμακευτική αγωγή και στα αυτοάνοσα νοσήματα.

 • Ουδετερόφιλα (πολυμορφοπύρηνα)

 • %

 • 40 – 75

 • Lymphocytes (Λεμφοκύτταρα)

Θεωρούνται τα Βασικά Κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ιογενείς λοιμώξεις, και αύξηση παρατηρείται σε ιώσεις (ιλαρά, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα, βρουκελλώση, σύφιλη, λοιμώδη μονοπυρήνωση, λευχαιμίες, λεμφώματα. Ελαττώνονται σε κληρονομικές ανοσολογικές διαταραχές, φυματίωση, AIDs, νόσο Hodgkin, απλαστική αναιμία, μετά από χορήγηση κορτιζόνης, ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, χημειοθεραπείας.

 • Λεμφοκύτταρα

 • %

 • 2045

 • Monocytes (Μονοκύτταρα)

Αντιμετωπίζουν βαρειές λοιμώξεις με φαγοκύττωση. Αυξάνονται κατά τη διάρκεια χρόνιων λοιμώξεων (τύφος, φυματίωση), αυτοάνοσες νόσοι, στη μυελοκυτταρική λευχαιμία, και Hodgkin.

 • Μονοκύτταρα

 • %

 • 2 – 10

 • Eosinophils (Ηωσινόφιλα)

Αυξάνονται στις αλλεργικές καταστάσεις, παρασιτώσεις, δερματοπάθειες, κακοήθη νοσήματα.

 • Ηωσινόφιλα

 • %

 • 1 – 6

 • Basophils (Βασεόφιλα)

Αυξάνονται σε αλλεργικές καταστάσεις – χρόνια μυελοκυτταρική λευχαιμία.

 • Βασεόφιλα

 • %

 • 01

 • Retics (Reticulocytes)

Νεαρά κύτταρα στο στάδιο ωρίμανσης, εμπύρηνα ερυθρά (περιέχουν RNA). Αυξάνονται σε βαρειές σιδηροπενικές αναιμίες – σε αιμολυτικά σύνδρομα – συγγενείς μη αιμολυτικές αναιμίες, δείχνουν την αναγεννητική ικανότητα του μυελού.

 • Αριθμός Δικτυοερυθρο-κυττάρων

 • %

 • 0.2 – 2.0

 • ESR (Erythocyte Sedimentation Rate)

Η Τ.Κ.Ε. είναι δείκτης φλεγμονής και σε συνδυασμό με την ποσοτική μέτρηση της CRP (C-Reactive Protein) c-αντιδρώσας πρωτεΐνης. Αποτελούν σοβαρό στοιχείο διάγνωσης και παρακολούθησης της πορείας των διαφόρων φλεγμονών.

 • Τ.Κ.Ε.

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων

 • mm/hr

 • ♂ < 12

 • ♀< 20

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

ΑΙΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Παράμετρος

Μέτρηση

Μονάδες

Φυσ. Τιμές

Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)

 

X10^3/μl

-

Ουδετερόφιλα (NEUT)

|

X10^3/μl|%

-

Λεμφοκύτταρα (LYMPH)

|

X10^3/μl|%

-

MXD

|

X10^3/μl|%

-

Μονοκύτταρα (ΜΟΝΟ)

|

X10^3/μl|%

-

Ηωσινόφιλα (ΕΟ)

|

X10^3/μl|%

-

Βασεόφιλα (BASO)

|

X10^3/μl|%

<

Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)

 

X10^6/μl

-

Αιμοσφαιρίνη (HGB)

 

g/dL

-

Αιματοκρίτης (HCT)

 

%

-

Μέσος όγκος RBC (MCV)

 

fL

-

Μέση περιεκ. Hb (MCH)

 

pg

-

Μέση πυκνότης Hb (MCHC)

 

g/dL

-

Ευρ. κατ. Ερυθρών (RDW-CV)

 

%

-

Ευρ. κατ. Ερυθρών (RDW-SD)

 

fL

-

Αιμοπετάλια (PLT)

 

X10^3/μl

-

Μέσος όγκος PLT (MPV)

 

fL

-

Ευρ. κατ/μής PLT (PDW)

 

fL

-

P-LCR

 

%

-

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ :

T.K.E. 1η ώρα : 30mm

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Υποχρωμία

:

Βασ. Στίξη

:

Ουδετ. Π.

:

Μυελοκ.

:

HPC%

:

Μικροκ/ρωση

:

Πολυχρωμ.

:

Λεμφ.

:

Προμυελ.

:

HPC#

:

Ανισοκ/ρωση

:

Σφαιροκ/ρωση

:

Μονοκ.

:

Βλάστες

:

IG%

:

Μακροκ/ρωση

:

Σχιστοκ/ρωση

:

Ηωσιν.

:

Εμπ. Ερ.

:

IG#

:

Ποικιλοκ/ρωση

:

Ερυθροβλ.

:

Βασεόφ.

:

α-Λέμφο

:

PLT μικρ.

:

Στοχοκ/ρωση

:

Ανισοχρωμία

:

Ραβδ.

:

Ατυπα

:

ΔΕΚ

:

 

 

 

 

Μεταμ.

:

Αωρα

:

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Ευρεθείσα Τιμή

Χροιά

Οψη

Αντίδραση (PH)

Ειδικό βάρος

ΚΙΤΡΙΝΗ

ΔΙΑΥΓΗΣ

ΑΛΚΑΛΙΚΗ

1012

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ευρεθείσα Τιμή

Λεύκωμα

Γλυκόζη

Οξόνη

Αιμοσφαιρίνη

Ουροχολινογόνο

Ουροχολίνη

Χολοχρωστικές

Χολικά άλατα

Νιτρώδη

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ευρεθείσα Τιμή

Πυοσφαίρια

Ερυθρά αιμοσφαίρια

Επιθηλιακά κύτταρα

Βλέννη

Κύλινδροι

Κρύσταλλοι

Αλατα

Μικροοργανισμοί

ΛΙΓΑ 6-8 ΚΟΠ

ΣΠΑΝΙΑ 1-2 ΚΟΠ

ΣΠΑΝΙΑ ΠΛΑΚΩΔΗ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΦΘΟΝΟΙ

Παρατηρήσεις: Συνιστάται αιμοκαλλιέργεια.

e-genius.gr ...intelligent web software