Γενικά Θέματα

ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ

Serum Glutamic Pyruric Transaminase

SGPT → ALT

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase

SGOTAST

Οι τρανσαμινάσες είναι ένζυμα που δρουν καταλυτικά κατά την αμφίδρομη ενδομοριακή μεταφορά μίας αμινοομάδας από αμινοξύ προς κετοξύ.

Ορισμός ενζύμου : ουσίες που συμμετέχουν στην ταχύτητα μίας χημικής αντιδράσεως, χωρίς να αλλοιώνονται δομικά και χωρίς να συμμετέχουν στο τελικό προϊόν της αντίδρασης αυτής.

Οι τρανσαμινάσες βρίσκονται φυσιολογικά στην καρδιά – ήπαρ – μύες – νεφρούς – πάγκρεας του ανθρώπινου οργανισμού.

Αυξημένες τιμές τρανσαμινασών εμφανίζονται από την καταστροφή των κυττάρων των οργάνων που αναφέρθηκαν.

SGOT AST

Η SGOT αυξάνει χαρακτηριστικά στο έμφραγμα του μυοκαρδίου 4 – 10 παραπάνω της φυσιολογικής τιμής.

Ανώτερη τιμή SGOT στο εμφρακτό του μυοκαρδίου σημειώνεται το πρώτο 24ωρο, οι τιμές είναι φυσιολογικές μετά 5 ημέρες.

Μέτρηση SGOT αποτελεί λοιπόν χρήσιμο διαγνωστικό κριτήριο για την διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου (με παράλληλη μέτρηση της ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ).

Σε ηπατίτιδες η GOT του ορού αυξάνει 10 – 100 φορές στην οξεία φάση.

Η SGOT αυξάνει επίσης σε περιπτώσεις πρωτοπαθών νεοπλασιών του ήπατος και μεταστατικών εντοπίσεων σε αυτό.

Επίσης SGOT αυξάνει σε παθήσεις μυών σκελετού (προϊούσα μυϊκή δυστροφία – δερματομυοσίτιδα).

SGPT ALT

Κυρίως η SGPT επειδή περιέχεται περισσότερο στο ηπατικό παρέγχυμα και λιγότερο στον καρδιακό μυ, αυξάνεται και χρησιμεύει στη διάγνωση και παρακολούθηση των ηπατικών παθήσεων. Έτσι, στη ηπατίτιδα η SGPT αυξάνει πιο γρήγορα από SGOT, φτάνοντας και τις 4.000 μονάδες.

Η SGPT μειώνεται σταδιακά και μετά 2 – 3 μήνες επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.

Επίσης αύξηση SGPT εμφανίζεται μετά από προσβολή του ήπατος, από χορήγηση διαφόρων φαρμάκων.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ : 6 – 36 Karma Units

ή 5 - 24 International milliunites/mL

ή 5 - 24 International units/L

ΠΑΙΔΙΑ : ίδιες τιμές

Τα νεογνά έχουν 4πλάσιες τιμές.

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software