Γενικά Θέματα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ - ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάζοντας τα τελικά αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που έχετε κάνει, θα δείτε σε μία στήλη τις τιμές των δικών σας εξετάσεων και σε μία άλλη διπλανή στήλη (πιθανώς σε παρένθεση) τις φυσιολογικές τους τιμές.

Αν ορισμένα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων βρίσκονται έξω από τις φυσιολογικές τιμές, τα οποία υποσημειώνονται με κόκκινη ή ενισχυμένη γραφική απεικόνιση.

Οι «παθολογικές» αυτές τιμές πρέπει να αξιολογηθούν από το οικογενειακό γιατρό σας, ο οποίος έχει συνολική εικόνα του συνόλου του οργανισμού σας.

Καλό θα είναι η εκτίμηση αυτή να γίνει από παθολόγο γιατρό για καλύτερη αξιολόγηση, που θα συμβουλεύσει την συνέχιση ή όχι της διερεύνησης.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ : Είναι κύτταρα του αίματος που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των διαφόρων φλεγμονών του οργανισμού. Ο αριθμός τους επηρεάζεται από ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις.

ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb) : Η Hb χρησιμεύει κυρίως σαν όχημα για την μεταφορά του Οξυγόνου στους ιστούς. Χαμηλή Hb σημαίνει αναιμία.

ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ηct)

MCV (Mean cell Volume): Μέσος όγκος ερυθρών

MCH (Mean cell Hemoglobin): Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρών αιμοσφαιρίων

MCHC: Μέση περιεκτικότητα Hb κατά ερυθρών αιμοσφαιρίων

Οι παραπάνω παράμετροι βοηθούν για να καθορισθούν : α) ο αριθμός, β) σχήμα, γ) μορφολογία, δ) η δυνατότητα μεταφοράς οξυγόνου του ερυθρού αιμοσφαιρίου και βοηθούν έτσι στον καθορισμό της αιτίας που προκαλεί αναιμία.

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ : Απαραίτητα κύτταρα για την πήξη του αίματος.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ - ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ : Είναι «οικογένειες» λευκών αιμοσφαιρίων που συνδέονται με ειδικές «αμυντικές» κατά των λοιμώξεων λειτουργίες.

Τ.Κ.Ε. : ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ

«Παραδοσιακή» εξέταση αίματος προκύπτει από την αναλογία «διαχωρισμού» των ερυθρών αιμοσφαιρίων από τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος σε ειδικό διαβαθμισμένο αριθμητικά σωληνάριο - σιφώνιο.

CRR (C REACTIVE PROTEIN) C ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ

Λευκωματώδη ουσία που παράγεται από το ήπαρ. Η CRP είναι ανοσολογική οντότητα που καταπολεμά τους λοιμογόνους παράγοντες του ανθρώπινου οργανισμού επιτελώντας κάθαρση των διαφόρων ιστών που καταστρέφει η φλεγμονή. Προηγείται της αύξησης Τ.Κ.Ε. - Δρά σαν αντίσωμα.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΥΡΙΑ - ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

Κύρια προϊόντα του μεταβολισμού του ανθρώπινου οργανισμού. Εκκρίνονται από τα νεφρά στα ούρα. Προσδιορίζονται και στο αίμα. Αποτελούν δείκτη λειτουργίας (κυρίως ή κρεατινίνη, της λειτουργίας των νεφρών).

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

Προϊόν του φυσιολογικού μεταβολισμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων από το ήπαρ.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν φυσιολογικό χρόνο ζωής 90 - 120 ημέρες. Μετά μετατρέπονται σε χολερυθρίνη. Υψηλές τιμές χολερυθρίνης σημαίνει βλάβη του ήπατος.

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (Α.Φ.)

Ένζυμο που παράγεται από το ήπαρ. Η τιμή της αυξάνεται επίσης σε παθήσεις των οστών.

Φυσιολογικά βρίσκεται αυξημένη κατά την ήβη - οδονοφυΐα δηλαδή σε μικρές ηλικίες.

  1. Gamma Glytamyl Transferase (γ΄ γλουταμινική τρανφεράση).

  2. Aspartate Transferase AST : SGoT

  3. Alanine Transferase ALT : SGPT

Είναι ένζυμα που απελευθερώνονται και κυκλοφορούν το αίμα. Προέρχονται από τον φυσιολογικό μεταβολισμό των κυττάρων του ήπατος. Υψηλές τιμές σημαίνουν ταχεία καταστροφή των ηπατικών κυττάρων (ηπατίτιδες - κατάχρηση αλκοόλης). Η γGT θεωρείται ο πιο ευαίσθητος δείκτης της λειτουργίας του ήπατος.

ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ

Είναι πρωτεΐνη του πλάσματος, παράγεται στο ήπαρ. Η τιμή της εκφράζει την εικόνα θρέψης του οργανισμού. Συνδέεται με πολλά στοιχεία του αίματος (π.χ. ασβέστιο). Πρέπει να υπολογίζεται στον καθορισμό του επιπέδου του ασβεστίου του αίματος.

ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

Ομάδα πρωτεϊνών αίματος. Περιλαμβάνει η ομάδα αυτή τα αντισώματα (αμυντικές δυνάμεις οργανισμού) και άλλες ουσίες που έχουν σχέση με την ανοσολογική κατάσταση του οργανισμού.

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

Αυξημένο ποσό προκαλεί ουρική νόσο (ουρική αρθρίτιδα - λιθίαση νεφρών). Η αύξηση οφείλεται σε κληρονομικό υπόστρωμα ή προκαλείται από λήψη οινοπνεύματος ή άλλων φαρμάκων (ασπιρίνη) που παρεμβαίνει στον φυσιολογικό μεταβολισμό του ουρικού οξέως.

ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Μπορεί να οφείλεται σε Σακχαρώδη Διαβήτη. Η επανάληψη κρίνεται απαραίτητη και αν χρειαστεί γίνεται καμπύλη σακχάρου.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

Τα λιπαρά οξέα που κυκλοφορούν στο αίμα, αποτελούν συστατικά της αθηρωμάτωσης (καθηλώνονται στα τοιχώματα αρτηριών και στεφανιαίων αγγείων κυρίως). Απώλεια σωματικού βάρους, λογική δίαιτα, γυμναστική, θεωρούνται σήμερα απαραίτητα για την καταπολέμηση της αρτηριοσκλήρυνσης. Η χοληστερόλη παράγεται στο ήπαρ. Υψηλές τιμές μπορεί να έχουν κληρονομικό υπόστρωμα.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

Λίπη αίματος. Συνδέονται με καρδιαγγειακές ασθένειες. Υψηλές τιμές σε υπέρβαρα άτομα.

ΣΙΔΗΡΟΣ Fe

Απαραίτητο στοιχείο τροφής. Η μέτρηση του στο αίμα εκφράζει τις σιδηραποθήκες. Χαμηλές τιμές Fe συνοδεύουν αναιμία.

 

 

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software