Γενικά Θέματα

ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

  • Χρήση φακών επαφής.

  • Φάρμακα (αντισταμινικά - clonidine - beta blockers - ibuprofen - scopolamine), keratoconjuctivitis sicca (εκδήλωση σύνδρομου Sjőngren).

  • Περιβαλλοντικοί λόγοι (παραμονή σε περιβάλλον με air conditioning και χρήση φακών επαφής).

  • Ψυχολογικοί πράγοντες (stress).

 

e-genius.gr ...intelligent web software