Γενικά Θέματα

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Κ.Δ.) TUMOR MARKERS

Ειδικά στις περιπτώσεις των νεοπλασιών ο τακτικός προληπτικός έλεγχος παρουσιάζεται με όλη το την αξία, όλο του το «μεγαλείο».

Πράγματι όσο πιο νωρίς εντοπιστεί ένας καρκινικός όγκος τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αντιμετωπιστεί αυτός αποτελεσματικά.

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ 25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.

 

 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ

Θεωρείται κάθε βιολογική ουσία η οποία μετριέται ποσοτικά ή και ποιοτικά και η μέτρησή της ή η παρουσία της παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, φύση, μέγεθος, σε επίπεδο διαγνωστικής προσέγγισης αλλά και θεραπείας επιτυχούς παρακολούθησης, της υφιστάμενης νεοπλασίας.

π.χ. το pSA χαρακτηρίζει διαγνωστικά Ca προστάτη αλλά μετά την εγχείρηση και αφαίρεση του προστάτου χρησιμεύει σαν δείκτης θεραπείας και υποτροπής.

Ένας ιδανικός δείκτης όγκου νεοπλασίας θα πρέπει :

  1. Να εκκρίνεται αποκλειστικά και μόνο από την συγκεκριμένη νεοπλασία.

  2. Να είναι ειδικός για τον τύπο της νεοπλασίας.

  3. Να είναι ανιχνεύσιμος σε χαμηλές αποικίες νεοπλαστικών κυττάρων.

  4. Να έχει άμεση σχέση με τη εξέλιξη του όγκου.

  5. Να εμφανίζεται σε όλα τα άτομα με τη συγκεκριμένη νεοπλασία.

ΣΥΧΝΟΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

tumor_001

e-genius.gr ...intelligent web software