Γενικά Θέματα

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-Προσθήκη στην NSE (Neuronal Specific Enolase)

Η ειδική νευρωνική ενολάση είναι ένζυμο (μεταλλόένζυμο) που λαμβάνει μέρος στην αερόβια γλυκόλυση.

Η NSE αποτελεί χρήσιμο καρκινικό δείκτη για την διάγνωση και την παρακολούθηση του μικροκυτταρικού καρκίνου των πνευμόνων.

 

 

Η NSE εμφανίζει ευαισθησία 80% και ειδικότερα 80%-90%, θεωρείται ότι η κάθε αύξηση 5μg/L της NSE, προκαλεί μείωση της επιβίωσης κατά ποσοστό 10%.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ NSE ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΧΟΥΝ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Πρέπει να σημειωθεί ότι υψηλές τιμές NSE παρατηρούνται (ποσοστό 90%) σε παιδιά που πάσχουν από νευροβλάστωμα (Η NSE βρίσκεται στα κύτταρα του νευροενδοκρινικού συστήματος) με δυσμενή Προγνωστική σημασία.

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ NSE < 16,3 ng/ml.

Εργαστηριακός Μέθοδος Προσδιορισμού : Χημειοφωταύγεια.

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

 

e-genius.gr ...intelligent web software