Γενικά Θέματα

Οξεία απώλεια όρασης που συνοδεύεται από πόνο

 • Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας
 • Έλκη κερατοειδή χιτώνα
 • Ραγοειδίτιδα
 • Ενδοφθαλμίτιδα
 • Σωματοποίηση – επιπροβολή συμπτωμάτων
 • Τραύμα
 • Γιγαντοκροταφική αρτηριΐτιδα
 • Προσποίηση
Εξάντληση - σωματική αδυναμία που εκδηλώνεται οξέως
 • Απομυελωτικές νόσοι
 • Griillan Barré – χρόνια φλεγμονώδης απομυελωτική πολυνευροπάθεια
 • Βαρεία μυασθένεια
 • Λοιμώδη αίτια (διφθερίτιδα – πολυομυελίτιδα)
 • Τοξικά αίτια (αλλαντίαση – τοξίνες ζωϊκές ή φυσικές ουσίες)
 • Μεταβολικά αίτια (συγγενής επίκτητη υποκαλιαιμία, υποφωσφαταιμία, υπερμαγνησιαιμία)
 • Δηλητηρίαση από μέταλλα
 • Θάλιο, αρσενικό
 • Α.Ε.Ε. (Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο)
e-genius.gr ...intelligent web software