Γενικά Θέματα

Καρκινικοί δείκτες – Θεραπευτική χρήση

Μείωση στην ποσότητα συστατικών που παράγει ο όγκος, παραγώγων του όγκου ή στο ίδιο το κυτταρικό υλικό που αποτελούν τον καρκινικό δείκτη, ανατανακλά στη μείωση της μάζας του όγκου στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά συμβαίνουν στην επιτυχημένη θεραπεία.

Παραδείγματα γι’ αυτά αποτελούν:

1οι παραπρωτεΐνες «M component» που συνοδεύουν το πολλαπλούν μυέλωμα και τη μακροσφαιριναιμία του Waldenström

2 η ανθρώπειος χοριονική γοναδοτροπίνη στην περίπτωση του χοριοκαρκινώματος και καρκίνου του όρχεων

3 η όξινη φωσφατάση του προστάτου αδένα

4 τα στεροειδή ούρων στο καρκίνωμα των επινεφριδίων και παρανεοπλασικό σύνδρομο του Cushing’s

5 η μέτρηση του 5-hydroxyindoleacetic acid στο καρκινοειδές σύνδρομο

6 η μέτρηση του PSA για καρκίνο προστάτου κατά την εξέταση.

 

Έτσι τα εμβρυϊκά αντιγόνα που εκκρίνουν οι όγκοι, χρησιμεύουν για

1τη διάγνωση

3 την παρακολούθηση της πορείας της νόσου και

4 την θεραπευτική απόκριση των νεοπλασιών.

Τα παραπάνω δεδομένα εφαρμόζονται:

1 στην εμβρυϊκή σφαιρίνη (αFP) για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, για τον καρκίνο των όχρεων, τερατοεμβρυϊκό καρκίνωμα και πολλές φορές στο γαστρικό καρκίνωμα

2 ο καρκινικός δείκτης CA-125 στον καρκίνο των ωοθηκών

3 το CEA για διάγνωση και παρακολούθηση θεραπείας του καρκινώματος κόλου, πνευμόνων, μαστού και παγκρέατος

4 τα CA 15-3 και CA 27-29 προσδιορίζουν τις υποτροπές του καρκίνου του μαστού αλλά χρησιμεύουν κυρίως για τη απόκριση και πορεία της θεραπευτικής αγωγής

5 το CA 19-9 με προσδιορισμό με την ραδιοανοσολογική μέθοδο εκτιμάται στην θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος.

Γενικά η εξέλιξη και εργαστηριακή εφαρμογή των μονοκλωνικών αντισωμάτων προσφέρει τη δυνατότητα ανίχνευσης και πρόωρης διάγνωσης μεγάλου αριθμού καρκινικών δεικτών και σκιαγράφησης καινούργιων τέτοιων δεικτών για την διάγνωση των νεοπλασιών.
Λίγα λόγια για το PSAΤο PSA είναι μια ανοσογενετική γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται αποκλειστικά από τον προστάτη αδένα, χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα παγκοσμίως για την διάγνωση καρκίνου προστάτου. Το PSA χρησιμοποιήθηκε στην αρχή σαν δείκτης της μάζας του όγκου αλλά σήμερα έχει καθιερωθεί παράλληλα με τη δακτυλική εξέταση δια του ορθού, σαν «διαγνωστικός» δείκτης υφιστάμενης νεοπλασίας.
Έτσι θεωρείται ότι ο συνδυασμός:

1 με μονοκλωνικά αντισώματα τιμής PSA > 4 ng/ml και

2 θετική δακτυλική εξέταση

3 δια του ορθού υπερηχογραφική απεικόνιση προστάτη παρέχουν ενδείξεις υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας για διάγνωση του καρκίνου του προστάτου.

Η ετήσια εξέταση με τους παραπάνω χειρισμούς και ευρήματα όπως η αριθμητική τιμή PSA, που πρέπει να γίνεται σε ηλικίες 50 ετών και άνω, θεωρείται ότι προσφέρει προσδόκιμο ζωής ελάχιστον 10 έτη. Έτσι με τιμή PSA < 1 ng/ml παρατηρήθηκε με στατιστικά δεδομένα αλλαγές σε περίοδο 5 ετών.

Άτομα με τιμή 1-2 ng/ml PSA διάγουν φυσιολογικά για δύο χρόνια. Αντίθετα άτομα (ποσοστό 83%) που η αρχική εκτίμηση PSA ήταν 3-4 ng/ml εμφάνιση πρόβλημα στην πενταετία.

e-genius.gr ...intelligent web software