Αναπνευστικό

ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ – ΑΙΤΙΑ (Α.Π.)

Σαν ατελεκτασία πνευμόνων χαρακτηρίζεται μία συνισταμένη παραγόντων όπως λοίμωξη, βρογχεκτασία, καταστροφή πνευμονικού παρεγχύματος, ίνωση, που έχει σαν αποτέλεσμα μη καλή έκπτυξη δηλ. δεν μπορεί να εκπτυχθεί ο πνεύμων (ατελεκτασία : μη δυνατότητα έκπτυξης των πνευμόνων) με αποτέλεσμα συρρίκνωση της πασχούσης περιοχής και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η Α.Π. διακρίνεται με οξεία και χρόνια. Στις μεγάλες ηλικίες η οξεία ή χρόνια ατελεκτασία προκαλείται από :
1. Απόφραξη του αυλού των βρόγχων (βρογχικά εκκρίματα, ενδοβρογχικοί όγκοι, κοκκιώματα, ξένα σώματα).
2. Πίεση εξωτερική των βρόγχων από διογκωμένους θωρακικούς λεμφαδένες, όγκους, ανευρύσματα, πνευμονικές συλλογές (πλευρίτιδα – πνευμοθώρακας).

Ο ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (Surfactant) ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΥΓΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΛΙΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ.

ΓΕΝΙΚΑ, Ο ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΧΕΙ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΛΙΔΩΝ.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ, όπως συμβαίνει :
α) στην δηλητηρίαση από Ο2.
β) πνευμονικό οίδημα.
γ) στο οξύ αναπνευστικό σύνδρομο νεογνών και ενηλίκων.
δ) σε πνευμονική εμβολή.

ΑΙΤΙΑ Α.Π.

 • ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (πρωτοπαθείς – μεταστατικές).
 • ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (πνευμονία, φυματίωση, μύκητες, ιστοπλάσμωση).
 • ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ατελεκτασία κατωτέρων λοβών).
 • ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ.
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΑΠΟ ΒΛΕΝΝΗ – ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ.
 • ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ.
 • ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ (σύνδρομο μέσου λοβού* πνευμόνων).
 • ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ.
 • ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ.
 • ΠΝΕΥΜΟΚΟΚΚΙΩΣΗ.
 • ΔΙΑΜΕΣΗ ΙΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ.
 • ΟΓΚΟΙ – ΜΑΖΕΣ ΜΕΣΟΠΝΕΥΜΟΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΕ ΒΡΟΓΧΟΥΣ.

* Είδος χρόνιας ατελεκτασίας όπου σημειώνεται σύμπτωση των τοιχωμάτων κυψελίδων και βρόγχων από παρακείμενους διογκωμένους λεμφαδένες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α.Π.

Τα συμπτώματα και σημεία Α.Π. εξαρτώνται :
1. Από την ταχύτητα της απόφραξης των βρόγχων.
2. Από την έκταση του πνεύμονα του εμφανίζει ατελεκτασία
3. Παρουσία λοίμωξης.

Η οξεία μαζική Α.Π., με συνύπαρξη λοίμωξης προκαλεί – πόνο στο θώρακα – οξεία δύσπνοια – κυάνωση – πτώση αρτηριακής πίεσης – ταχυκαρδία – πυρετό, πολλές φορές shock.

Η βραδεία εξελισσόμενη Α.Π. διαδράμει ασυμπτωματικά ή προκαλεί ελάχιστα συμπτώματα.

Το σύνδρομο μέσου λοβού, είναι συνήθως ασυμπτωματικό και συνοδεύεται από ισχυρούς μεταλλικής χροιάς, μη παραγωγικό βήχα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ra ΘΩΡΑΚΑ (F.P.)
C.T.S. ΘΩΡΑΚΟΣ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Απόφραξη πάσχοντος βρόγχου (φυσικοθεραπεία – εύκαμπτη βρογχο-σκόπηση).
Κατάλληλη χορήγηση αντιβιωτικών.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software