Αναπνευστικό

Βρογχεκτασία (ΒΧΚ)

Η ΒΧΚ είναι διάσταση και καταστροφή των μεγάλων βρόγχων. Προκαλείται από χρόνια φλεγμονή ή λοίμωξη.

Κοινά αίτια:

Κυστική ίνωση, ελαττώματα ανοσολογικού συστήματος, λοιμώξεις αλλά και ιδιοπαθή (που δεν προσδιορίζεται το αίτιο) νοσήματα.

Συμπτώματα

 • Χρόνιος παραγωγικός βήχας με δύσπνοια και συρίττουσα αναπνοή
 • Συχνές επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, που αντιμετωπίζονται με χορήγηση αντιβιοτικών
 • Ιστορικό υποτρώπων φλεγμονών (λοιμώξεων) πνευμόνων
 • Στην ακτινογραφία θώρακος εμφανίζονται διατεταμένοι, πεπαχυσμένοι αεροφόροι οδοί, με αραιές, ανώμαλες θολερότητες στα πνευμονικά πεδία.

Θεραπεία

Χορήγηση αντιβιοτικών σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καλλιεργειών των πτυέλων – φυσιοθεραπεία – εμπειρική αγωγή μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις και έλλειψης δυνατοτήτων εργαστηριακού, μικροβιακού ελέγχου που μπορεί να είναι:
 • 10-14 ημέρες χρήση amoxicillin ή amoxycillin – clavulanate 500 mg/8ωρες
 • Ampicillin ή tetracycline 250-500 mgr/4 φορές ημερ.)
 • Trimethoprin – sulfamethozaxole 160/800 mgr ανά 12ωρο.

Επιπλοκές ΒΧΚ

 • Αιμόπτυση
 • Πνευμονική καρδία
 • Αμυλοείδωση
 • Σχηματισμός αποστήματος σε άλλα όργανα (π.χ. εγκέφαλο)

Σημείωση: Σε περιπτώσεις μαζικής – μεγάλης αιμόπτυσης συνιστάται βρογχοσκόπηση.

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

Ref.: Cur. Med. Treat. 2009.

e-genius.gr ...intelligent web software