Ουροποιητικό

ΚΥΣΤΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (Κ.Ε.)

Τα επινεφρίδια είναι ενδοκρινείς αδένες, που παράγουν ορμόνες απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού (έλεγχος αρτηριακής πίεσης – μεταβολισμός νερού και ηλεκτρολυτών – σακχάρου αίματος).

Ανατομικά τα επινεφρίδια βρίσκονται πάνω στο νεφρό (επί των νεφρών = επινεφρίδια).

Είναι αδένες με τριγωνικό σχήμα 3 – 4 εκ. κιτρινο-ωχρού χρώματος, αποτελούνται από 2 στοιβάδες-μοίρες.
1. ΦΛΟΙΩΔΗ ΜΟΙΡΑ ή ΦΛΟΙΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (εξωτερικός φλοιός).
2. ΜΥΕΛΩΔΗΣ ΜΟΙΡΑ ή ΜΥΕΛΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (εσωτερική μοίρα).

Η φλοιώδης μοίρα (εξωτερική ζώνη) παράγει : α) την ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ η οποία συμμετέχει σε πολλαπλές και σύνθετες λειτουργίες του οργανισμού (ρύθμιση σακχάρου – ισοζύγιο ηλεκτρολυτών και ύδατος, β) την ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ η οποία λειτουργεί σαν ρυθμιστής του ισοζυγίου ηλεκτρολυτών και ύδατος του οργανισμού και γ) ποσότητα σεξουαλικών ορμονών.

Η μυελώδη – εσωτερική (εσωτερική ζώνη) των επινεφριδίων εκκρίνει τις κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη) ουσίες που έχουν σχέση με αντιμετώπιση στρεσσογόνων καταστάσεων του οργανισμού.

Όλες οι εκκρίσεις των ορμονών (της υπόφυσης) εξαρτώνται από τον ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ (τμήμα εγκεφάλου).

Οι παθήσεις των επινεφριδίων οφείλονται σε υπο- ή υπερλειτουργία και είναι γενικά σπάνιες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Α) ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ

Προσεκτική παρακολούθηση (μέγεθος, επέκταση της κύστης). Αυτό γίνεται με εξετάσεις αίματος (μέτρηση ορμονών στο αίμα και ούρα) – παρακολούθηση και αξιολόγηση κλινικής εικόνας του ατόμου που εμφανίζει τις Κ.Ε.

Β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Αφαίρεση των Κ.Ε. (η λαπαροσκοπική τεχνική αποδίδει και εφαρμόζεται σήμερα με επιτυχία) ή με ειδικές τεχνικές χειρουργικών χειρισμών με κάμερα.

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ Κ.Ε. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΟΙ ΟΙ Κ.Ε. ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ή Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΟΝΟ.

Οι κύστεις των επινεφριδίων είναι σπάνιες (2/10.000 άτομα).

Συνήθως οι κύστες ανακαλύπτονται τυχαία σε εξετάσεις απεικονιστικές (υπερηχογράφημα – αξονική τομογραφία) που γίνονται για διερεύνηση άλλων παθήσεων.

Οι κύστεις εμφανίζονται σε όλες τις ηλικίες αλλά συνήθως σε άτομα μεταξύ 30 – 60 ετών.

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 4 ΤΥΠΟΙ ΚΥΣΤΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

1. ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ : οι πιο συχνές, καλοήθεις, χωρίς συμπτώματα και είναι παρόμοιες με τις λιγότερο κοινές ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΕΣ κύστεις.

2. ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ

3. ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΙΣ : οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε κακοήθεια. Ανευρίσκονται σε ποσοστό 4%.

4. ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ : Σπάνιες κύστες και οφείλονται στον εχινόκοκκο (Echinococcus granulosus).

Οι καλοήθεις Κ.Ε. δεν προκαλούν συμπτώματα, εκτός αν μεγαλώσουν σημαντικά (μπορεί να δημιουργούν πόνους στην κοιλιά ή στην πλάτη).

Συνήθως η Κ.Ε. ανακαλύπτονται τυχαία αλλά μπορεί σπάνια να επηρεάζουν το επίπεδο των ορμονών, την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό (εφόσον συμμετέχουν στην παραγωγή των ορμονών που παράγουν τα επινεφρίδια).


Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software