Ουροποιητικό

Κύστεις νεφρών

Οι κύστεις νεφρών είναι απλές κύστεις καλοήθεις, στρογγυλές και ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο παρέγχυμα του νεφρού, έχοντας ομαλά τοιχώματα. Κ.Ν. εκφράοζυν το 65-70% των μορφωμάτων των νεφρών. Οι Κ.Ν. είναι κοιλότητες που περιέχουν υγρό ή αναλογία υγρού. Μία ή περισσότερες απλές κύστεις νεφρών βρίσκονται στο 50% των ατόμων με ηλικία 50 ετών και άνω. Οι Κ.Ν. σπάνια προκαλούν συμπτώματα και δεν έχουν κλινική σημασία. Συνήθως είναι μονήρεις ή λίγες τον αριθμό και ανακαλύπτονται τυχαία σε κάποια απεικονιστική εξέταση των νεφρών (συνήθως ηπερηχογράφημα). Ανακαλύπτοντας τις κύστεις αυτές κάθε άτομο οφείλει να απευθυνθεί σε ειδικό γιατρό (νεφρολόγο, ακτινολόγο) ώστε να εκτιμηθεί κατάλληλα και με επιστημονική βάση η καλοήθειά τους (διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από το καρκίνωμα του νεφρού – απόστημα νεφρού – πολυκυστική νόσο). Το καρκίνωμα νεφρού συνήθως έχει ανώμαλα όρια και πολυλοβωτή εμφάνιση, διαφράγματα και περιοχές κακής απεικόνισης.

Πολλές κύστεις εμφανίζονται συχνά στους αρρώστους που πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (Χ.Ν.Α.) και ειδικά στους αρρώστους με Χ.Ν.Α. που κάνουν αιμοδιάλυση. Το αίτιο που προκαλεί τη δημιουργία των κύστεων στη Χ.Ν.Α. δεν έχει βρεθεί. Θεωρείται ότι η δημιουργία των κύστεων αυτών προκαλείται από «αντιρροπιστική λειτουργία» του υπόλοιπου υγιούς νεφρικού ιστού. Συνήθως οι κύστεις αυτές στη Χ.Ν.Α. είναι κατ’ αριθμό 4 και παραπάνω σε κάθε νεφρό (και καταγράφονται στο υπερηχογράφημα (U/S) ή αξονική τομογραφία (computed tomography C.T. νεφρών).

Οι Κ.Ν. χρειάζονται παρακολούθηση διότι θεωρείται ότι τα άτομα που έχουν τέτοιες κύστεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα από τον υπόλοιπο πληθυσμό δημιουργίας καρκινώματος νεφρού. Συχνή παρακολούθηση ανά 6μηνο δεν θεωρείται άσκοπη (έλεγχος με U/S ή C.T. νεφρών). Θεραπεία: Δεν υπάρχει. Επί υποψίας εξαλλαγής χειρουργική επέμβαση.

Ref: Merck. Man 18th ed. – Cur. Med. Ther. and Treat. 48th ed.

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software