Κυκλοφορικό

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ (Σ.Α.Κ.) Superiorvenacavasyndrome

Το Σ.Α.Κ. περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1757 σε ασθενή που είχε ανεύρυσμα αορτής, από συφιλίδα.

Το έτος 1954, ο Schechter ανασκόπησε 274 καλώς τεκμηριωμένες περιπτώσεις ΣΑΚ.

Τα αίτια τότε ήταν 40% συφιλιδικά ανευρύσματα ή από φυματιώδη μεσοθωρακίτιδα.

Σήμερα τα αίτια έχουν μεταβληθεί. Έτσι, τα κυριότερα αίτια τα οποία προκαλούν το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, είναι :

 1. Νεοπλασίες οι οποίες πιέζουν τα αγγειακά τοιχώματα του δεξιού άνω πνευμονικού λοβού και αποτελούν το 90% των περιπτώσεων. Θύμωμα ή λεμφαδενοπάθεια του μεσοθωρακίου, το λέμφωμα Burkitts, η βρογχοκήλη θυρεοειδή αδένα, τα ανευρύσματα αορτής, η νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet, η ινωτική μεσοθωρακίτιδα, η σύφιλις, η φυματίωση, αποτελούν τα υπόλοιπα νοσήματα που προκαλούν Σ.Α.Κ.

 2. Το βρογχογενές καρκίνωμα των πνευμόνων (μικρό και μη μικροκυτταρικό) αποτελεί την κυριότερη αιτία Σ.Α.Κ.

 3. Θρόμβωση της φλέβας συμβαίνει (όχι συχνά) και οφείλεται (35%) σε χρήση ενδαγγειακών συσκευών. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως στα 50 – 60 χρόνια.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Σ.Α.Κ.

 • Δύσπνοια που ακολουθείται από οίδημα άνω άκρου, προσώπου.

 • Πονοκέφαλος

 • Διάταση ορατή των φλεβών του λαιμού, άνω κορμού, χειρών.

 • Πυρετός

 • Ναυτία

 • Εμετός

 • Οίδημα προσώπου, γλώσσας, ρινικού στοματικού βλεννογόνου, λαιμού (collarof strokes), θώρακος άνω κοιλίας, παρατηρείται στο σύνδρομο αυτό.

 • Επίσης σημείο Pemberton’s

  • Διάταση φλεβών λαιμού, κεφαλής, εισπνευστικός συριγμός, αύξηση πίεσης στην σφαγίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Ra Θώρακος

 • C.T.S.

 • Διαβρογχική βιοψία κατά την βρογχοσκόπηση- Μεσοθωρασική πίεση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χορήγηση κορτικοειδών, διουρητικών, ενδαγγειακή τοποθέτηση ενθέματος (stent) ανακουφιστικά. Ραδιοθεραπεία.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Κακή, ποσοστό 90% πέθαιναν σε 2 – 3 χρόνια από τη διάγνωση.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

Ref. : - Ad. Hel. Med. 2013 – 30 -1

- Wikipedia

- Merck Man 18th ed.

e-genius.gr ...intelligent web software