Κυκλοφορικό

ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ / ΥΠΟΤΑΣΗ (SHOCK)

Σαν shock χαρακτηρίζεται κάθε κατάσταση-ασθένεια η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της απαραίτητης αιμάτωσης (παροχής αίματος) στα όργανα και τους ιστούς.

Η μείωση αυτή αν δεν αντιμετωπισθεί προκαλεί δυσλειτουργία των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού και θάνατο αυτών.

Τα αίτια της καταπληξίας περιλαμβάνουν :

α) Μείωση όγκου του αίματος που κυκλοφορεί.

β) Μείωση του όγκου παλμού της καρδιάς.

γ) Διαστολή των αγγείων με διαφυγή αίματος στα γειτονικά αγγεία (βλ.αλγόριθμο).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μείωση, αλλοίωση-σύγχυση πνευματικών λειτουργιών, ταχυκαρδία, ολιγουρία, ταχύπνοια. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε καταπληξία ανεξαρτήτως αιτιολογίας υφίσταται υπογκαιμικό παράγοντας (μείωση του όγκου αίματος).

Επίσης κατά την διάρκεια του shock φλεγμονώδεις ενέργειες και ενεργοποίηση του καταρράκτου, του μηχανισμού πήξεως του αίματος, οι οποίοι ενεργοποιούνται από την υποξία των ιστών, με αποτέλεσμα παραγωγή διαβιβαστών, παραγόντων φλεγμονής (λεκοτριένες, κυτταροκίνες, παράγοντα νέκρωσης όγκου).

Πολλές από τις παραπάνω ουσίες δεσμεύονται από τους υποδοχείς των κυττάρων των ιστών με αποτέλεσμα ενεργοποίηση ουσιών του κυτταρικού πυρήνα (factor Kappa B - παράγοντας κάπα-βήτα) με τελική απόληξη ενίσχυση του συνόλου των φλεγμονώδων αντιδράσεων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ

  • Αντιμετώπιση υποογκαιμίας.

  • Ανεύρεση - θεραπεία ελκυτικού αιτίου.

 

 

 

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software