Κυκλοφορικό

Υπερτασική Εγκεφαλοπάθεια (Υ.Ε.)

ΗΗ.Ε. είναι οξεία ή υποξεία κατάσταση που προκαλείται από πολύ υψηλή αρτηριακή υπέρταση (υπερτασική κρίση) και εμφανίζει συμπτώματα από τον εγκεφαλικό ιστό όπως πονοκέφαλο, συγχυτικά φαινόμενα, λήθαργο, σπασμούς.

Η αποτελεσματικότητα και η χρήση εναλλακτικής και συνδυαστικής θεραπείας που υπάρχει σήμερα έχει κάνει την Υ.Ε. σπάνια. Οι συνηθέστερες επιπλοκές που χαρακτηρίζουν την αρτηριακή υπέρταση είναι ισχαιμικό ή αιμορραγικό επεισόδιο.
Η κλινική εικόνα της Υ.Ε. δίνει ευρήματα όπως:

1Παροδική Αμαύρωση της Οράσεως

2αροδική Τύφλωση

3Ημιπάρεση (ημιτελής παράλυση)

4Αισθητικές διαταραχές

Οι παραπάνω εκδηλώσεις μπορεί να εμφανιστούν κατά παροδικό ρυθμό και ένταση. Η αρτηριακή πίεση βρίσκεται αυξημένη με τιμές διαστολικής > 120–150mmHg. Η Υ.Ε. οφείλεται σε ανεπάρκεια του αυτοελέγχου της αιματικής ροής του εγκεφάλου. Φυσιολογικά όταν η Α.Π. αυξάνει τα αγγεία του εγκεφάλου συστέλλονται για να διατηρήσουν τη ροή του αίματος προς τον εγκεφαλικό ιστό σταθερή. Πάνω από τη μέση αρτηριακή πίεση (160 mmHg) τα αγγεία διαστέλλονται. Έτσι η πολύ υψηλή πίεση του αίματος, μεταβιβάζεται απευθείας στα τριχοειδή αγγεία (τριχοειδικό δίκτυο) με αποτέλεσμα εξίδρωση και διΐδρωση πλάσματος (εξαγγείωση) μέσα στον εγκέφαλο που προκαλεί οίδημα εγκεφάλου και δημιουργία πολλαπλών μικρών θρόμβων στον ιστό του εγκεφάλου. Η Υ.Ε. προκαλείται από υπερτασική κρίση που χαρακτηρίζεται από αύξηση διαστολικής (μικρής) πιέσεως πάνω από 130-140 mmHg.
e-genius.gr ...intelligent web software