Κυκλοφορικό

Καρδιακά φυσήματα

Συστολικά
 • Ανεπάρκεια μητροειδούς
 • Ανεπάρκεια τριγλώχινος
 • Στένωση αορτής
 • Ιδιοπαθής υπερτροφική υποαορτική στένωση
 • Στένωση πνευμονικής
 • «Αθώα» φυσήματα παίδων
 • «Prolapsus» μητροειδούς
Διαστολικά
 • Ανεπάρκεια αορτής
 • Μύξωμα κόλπου
 • Στένωση μητροειδούς
 • Στένωση κλάδων πνευμονικής
 • Στένωση τριγλώχινος
 • Stell’s φύσημα: διαστολικό φύσημα με decrescendo χαρακτήρα που ακούγεται σε σοβαρή πνευμονική υπέρταση
 • Σοβαρά – μεγάλη ανεπάρκεια μητροειδούς
 • Flint’s φύσημα: Διαστολικό υπόκωφο σε σοβαρή ανεπάρκεια αορτής
 • Μεγάλου βαθμού μεσοκοιλιακή επικοινωνία – ανοικτός αρτηριακός πόρος
 • Πνευμονική επικοινωνία αρτηριοφλεβώδης
e-genius.gr ...intelligent web software