Πεπτικό

ΕΙΛΕΟΣ (ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ)

 

ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

Ø  Συγγενής (ατρησία - στένωση).

Ø  Φλεγμονώδης (v. Grohn – μετά ακτινοβολία εντερίτιδα)

Ø  Νεοπλάσματα (μεταστατικά ή πρωτοπαθή)

Ø  Εγκολεασμός.

Ø  Τραυματισμός (αιμάτωμα).

ΕΞΩΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

Ø  Κήλες (ενδογενής – εξωγενής).

Ø  Συμφύσεις.

Ø  Συστροφή.

Ø  Συμπίεση από μάζες (όγκοι – αιματώματα – αποστήματα).

ΕΝΔΟΛΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

Ø  Ξένα σήματα.

Ø  Χολολίθοι.

Ø  Βάριο.

Ø  Πίλωμα

Ø  Ασκαριδίαση.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software