Πεπτικό

ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ Ο.Α.

Τα Ο.Α. ξεχωρίζουν σαν :

1. ΠΕΡΙΝΕΦΡΙΚΑ
2. Ο.Α. άνωθεν πυελικής ζώνης (άνω οπισθοπεριτοναίο).
3. ΠΥΕΛΙΚΑ
4. ΜΙΚΤΑ
5. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ

Τα Ο.Α. προκαλούνταιαπό αιματογενή διασπορά ή δευτεροπαθή κατά συνέχεια ιστού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ο.Α. οφείλεται :

1. Σε παθήσεις των νεφρών (λοίμωξη – λιθίαση – ουρολογικές επεμβάσεις).
2. Σε μετεγχειρητικές λοιμώξεις.
3. Παθήσεις του Γαστρεντερικού Συστήματος (ΓΕΣ).
4. Από οστεομυελίτιδα Σ.Σ (Tbc).
5. Νεοπλασία Ca εντέρου-κόλου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς που εμφανίζουν Ο.Α. πάσχουν:

α) Από Σακχαρώδη διαβήτη.
β) Βρίσκονται υπό ανοσοκαταστολή.
γ) Είναι αλκοολικοί.
δ) Λαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στεροειδή σκευάσματα.

Τα Ο.Α. που έχουν σαν υπόστρωμα φλεγμονές νεφρών προκαλούνται από ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟ (σύνδρομο Gram- → E. coli, Proteus mirabilis).

Τα Ο.Α. που προκαλούνται από αιματογενή διασπορά συνήθως προκαλούνται από ένα μικρόβιο αλλά τα Ο.Α. που προκαλούνται από παθήσεις του Γ.Ε.Σ., είναι πολυμικροβιακά από E. Coli – στελέχη enterobacter – enterococi – αναερόβια στελέχη (bacteroides).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ : Δεν είναι χαρακητηριστική και περιλαμβάνει – ρίγη – πυρετό – κακουχία – εμετοί – πόνο στην περιοχή άνω κοιλίας, περιοχή σπονδυλικής στήλης (αντανάκλαση πόνου προς τους ψοΐτες μύς επί αποστήματος αυτών).
Τα συμπτώματα μπορεί να προϋπάρχουν ακόμα και 7 ημέρες πριν από τη διάγνωση Ο.Α. Ασφαλής διάγνωση παρέχεται από CTS.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Χειρουργική – IV αντιμικροβιακή αγωγή για αερόβια και αναερόβια μικρόβια. Υπάρχει η πιθανότητα παροχέτευσης του Ο.Α.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα Ο.Α. πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα διότι λόγω ανατομικής θέσης η διάγνωση αργεί πολύ συχνά να γίνει με θανατηφόρο πολλές φορές κατάληξη από σηψαιμία.


Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ


Ref : - Merck Man. 18th ed.
- Αρχ. Ελλ. Ιατρικής, Δεκ. 2009, τεύχος 6

e-genius.gr ...intelligent web software