Γενικά Θέματα

Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΙΛ ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ γGT

Ένζυμο με κατανομή σε όλη του ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού.

Η γGT απαντάται στο πάγκρεας (αναλογία 8%) στα χοληφόρα σωληνάρια του ήπατος (αναλογία 4%) στο λεπτό έντερο (αναλογία 1%) αλλά και στους νεφρούς.

Η γGT που υπάρχει και σε άλλα όργανα (στοματική κοιλότητα – καρδιά) αποδίδεται στην περιεκτικότητα του ενζύμου στα λευκοκύτταρα και ιστιοκύτταρα των οργάνων αυτών.

Φυσιολογικές λειτουργίες γGT, είναι :

 • Δράση αντιοξειδωτική.
 • Διατήρηση δεξαμενής των αμινοξέων του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Συμμετέχει στην μεταφορά αμινοξέων (κύκλος γ-γλουταμινικού οξέος).

Οι τιμές της γGT αυξάνονται με τη λήψη φαρμάκων όπως :

 • Οιστρογόνα
 • Αιθανόλη
 • Αντισυλληπτικά
 • Φαινυτοΐνη
 • Βαρβιτουρικά
 • Ακεταμινοφαίνη (Δηλητηρίαση).

Η γGT θεωρείται το βιολογικό «βαρόμετρο» της λειτουργίας του ήπατος και αποτελεί ουσιαστικό βοήθημα για την διάγνωση παθήσεων ήπατος – λανθάνοντος αλκοολισμού.

Η γGT βρίσκεται αυξημένη στην :

 1. Κίρρωση ήπατος
 2. Πρωτοπαθής χολική κίρρωση (αυτοάνοσο νόσημα)
 3. Αποφρακτικό ίκτερο
 4. Ηπατίτιδες
 5. Ηπατικές μεταστάσεις
 6. Καρκίνος ήπατος
 7. Παγκρεατίτιδα
 8. Λοιμώδη μονοπυρήνωση
 9. Υπερθυρεοειδισμός

Η γGT βρίσκεται ελαττωμένη, στον Υποθυρεοειδισμό.

Η γGT είναι φυσιολογική στις έγκυες γυναίκες και στα παιδιά και σε αντίθεση με τις αυξημένες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης και λακτικής δενδρογενάσης (LDH), χρησιμοποιείται σαν διαφορικό γνώρισμα για τη διαφορική διάγνωση παθήσεων ήπατος και χοληφόρων οδών στις δύο παραπάνω ομάδες.

H γGT χρησιμοποιείται επίσης και για την παρακολούθηση χρόνιων αλκοολικών ατόμων επειδή οι τιμές της αντανακλούν την υποτροπή ή ύφεση της νόσου, αποδεικνύοντας την κατανάλωση αλκοόλης.

Η γGT δεν αυξάνεται στο εμφρακτό του μυοκαρδίου. Αυξήσεις της γGT την 4η ημέρα μετά το έμφραγμα αποδίδονται στη δευτεροπαθή ηπατική βλάβη από καρδιακή ανεπάρκεια.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

Ref. : - Ανασκόπηση γGT, 2001, Ν. Καλλιακμάνης

- Κλινική Χημεία 2η έκδοση, Ε. Σπανός

e-genius.gr ...intelligent web software