Γενικά Θέματα

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΩΝ

Πατήστε παρακάτω

ΝΟΣΗΜΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

 • Κερατοεπιπεφυκίτιδα

 • Σκληρίτιδα

 • Επισκληρίτιδα

 • Χοριοειδίτιδα

 • Αγγειΐτιδα αμφιβληστροειδούς

 • Οίδημα ωχράς κηλίδας

Νεανική Ρευματοειδής αρθρίτιδα

 • Υαλίτιδα

Σύνδρομο Sjöngren’s

 • Κερατοεπιπεφυκίτιδα

Σύνδρομο Reitters

 • Επιπεφυκίτιδα

 • Υαλίτιδα

 • Κερατίτιδα

Εντεροπαθητική αρθρίτιδα

 • Υαλίτιδα

 • Επισκληρίτιδα

 • Περιφερική ελκώδης κερατίτις

Ψωριασική αρθρίτιδα

 • Υαλίτιδα

 • Επισκληρίτιδα

 • Κερατίτιδα

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

 • Κερατοεπιπεφυκίτιδα

 • Επιπεφυκίτιδα

 • Υαλίτιδα

 • Επισκληρίτιδα

 • Σκληρίτιδα

 • Κερατίτιδα

 • Αιμορραγίες αμφιβληστροειδούς

 • Αγγεΐτις αμφιβληστροειδούς

 • Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια

 • Οπτική νευρίτιδα

 • Ισχαιμική νευροπάθεια

 • Ημιανομία

 • Αμαύρωση

 • Ενδοπυρηνική οφθαλμοπληγία

 • Ανωμαλίες κόρης

Σκλήρυνση κατά πλάκας

 • Οπτική νευρίτιδα

 • Οπισθοβολβική νευρίτιδα

 • Ελλείμματα οπτικών πεδιών

 • Ενδοπυρηνική οφθαλμοπληγία

 • Δυσμετρία

 • Νυσταγμός

 • Πάρεση κρανιακών νεύρων

 • Διπλωπία

Σύνδρομο Behcet’s

 • Υαλίτιδα

 • Υπόπυον

Οζώδη πολυαρτηρίτις

 • Επισκληρίτιδα

 • Σκληρίτιδα

 • Οπτική νευροπάθεια

Δερματομυοσίτις

 • Οίδημα βλεφάρων / επιπεφυκότων

Βαρειά Μυασθένεια

 • Αμφιβληστροειδοπάθεια

 • Υαλίτιδα

Νόσος Graves

 • Πρόπτωση βλεφάρων

 • Εξώφθαλμος

 • Κερατίτιδα

 • Μείωση οπτικής οξύτητας

 • Αλλοιώσεις οπτικών πεδίων

 • Απώλεια έγχρωμης όρασης

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software