Γενικά Θέματα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ (Δ.Δ.) «shin spots» Κνημιαίες κηλίδες

Η Δ.Δ. είναι αποτέλεσμα μείωσης αιμάτωσης του δέρματος των ατόμων με Σ.Δ.

Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ερυθρωπών ή καφεοειδών αλλοιώσεων του δέρματος κυρίως στα κατώτερα τμήματα των ποδιών.

Αν και οι παραπάνω αλλοιώσεις μπορεί να εμφανιστούν μετά από τοπικούς τραυματισμούς, αναφέρονται ειδικά στις δερματικές αλλοιώσεις που προκαλεί ο Σ.Δ.

Συχνότητα 30% - 40% στο σύνολο των ατόμων με Σ.Δ. και χαρακτηρίζονται ως «κνημιαίες κηλίδες» ή μελαγχρωματικές κηλίδες στην περιοχή των κνήμης.

Συχνότερα εμφανίζεται η Δ.Δ. στους άνδρες άνω των 50 ετών.

Οι «κνημιαίες κηλίδες» εμφανίζονται σε πολλαπλές αμφιτερόπλευρες, ασύμετρες, δακτυλιοειδείς ή ακανόνιστες ερυθρές κηλίδες, βλατίδες ή πλάκες στην εκτατική επιφάνεια του κατώτερου τμήματος των ποδιών, με σταδιακή εξέλιξη προς ατροφικές υπερχρωματικές ελαφρά + λεπιδώδεις κηλίδες.

Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να εμφανιστούν επίσης στους πήχεις, γλουτούς, πλάγια επιφάνεια των σφυρών.

Κατά την εξέλιξή τους οι βλάβες γίνονται αβαθείς με υπερχρωματικές ουλές.

Οι αλλοιώσεις δεν προκαλούν πόνο, μερικές φορές προκαλούν κνησμό ή αίσθημα πύρωσης.


Τα ακριβή αίτια της Δ.Δ. είναι άγνωστα αλλά συνοδεύουν την διαβητική νευροπάθεια και τις αλλαγές αιμάτωσης του δέρματος που προκαλεί ο Σ.Δ.

Αμφιλεγόμενα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία για τον ρόλο της μικροαγγειοπάθειας που αποτελεί επιπλοκή του Σ.Δ.

Τριχοειδή αγγεία με πεπαχυσμένα τοιχώματα βρίσκονται στις βλάβες της Δ.Δ. και παρακείμενους ιστούς.

diav.dermatopathia


Εικόνα 1: Οι κηλίδες (“shin spοts”) αρχίζουν κυρίως στα κάτω άκρα από 4 έως 5 θαμπές κόκκινες κηλίδες ή βλατίδες, διαμέτρου 5 έως 12 mm. Καθώς οι βλάβες εξελίσσονται, γίνονται αβαθείς και υπερχρωσικές ουλές. Επίσης αισθητή είναι η απουσία τριχών, υποδεικνύοντας έτσι την παρουσία μικροαγγειοπάθειας.

Η Δ.Δ. εμφανίζεται σε άτομα με Σ.Δ. που έχουν αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια, νεφροπάθεια και με Σ.Δ. διάρκειας 10 – 20 ετών.

Έχει προταθεί από ερευνητές ότι η χαρακτηριστική παρουσία της μικροαγγειοπάθειας αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση Δ.Δ. (αλλοιώσεις τριχοειδών αγγείων μπορεί να αυξήσουν της «προδιάθεση» για την εμφάνιση ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ) αλλά δεν φαίνεται να είναι το μόνο παθογενετικό αίτιο της Δ.Δ.

Σαν κανόνας πάντως όταν εμφανίζονται ΚΝΗΜΙΑΙΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ διερευνάται η πιθανότητα Σακχαρώδη Διαβήτη.

Θεραπεία δεν χρειάζεται για τη Δ.Δ. απαιτείται όμως καλή ρύθμιση του Σ.Δ. όταν αυτός συνοδεύει τη Δ.Δ.

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software