Γενικά Θέματα

ΔΙΑΤΡΙΤΑΙΣΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Ομάδα δερματοπαθειών με χαρακτηριστικό στοιχείο την διάτρηση (perforation) που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στα άτομα με Σ.Δ. παρά στον γενικό πληθυσμό.

Διάτρηση : Η έξοδος αλλοιωμένων συστατικών του χορίου δια μέσου επιδερμικών καναλιών, χωρίς να υπάρχει διαταραχή των δομικών ιστολογικών στοιχείων που περιβάλλουν την διάτρηση.

Τα συστατικά αυτά αποβάλλονται αφού προηγηθεί «εγκλωβισμός» αυτών σε προσεκβολές του επιθηλίου, με φυσιολογικά ρυθμό ωρίμανσης και πολλαπλασιασμού των κερατινοκυτττάρων.

Η διάτρηση γίνεται δια του δέρματος (διαδερμικά) ή δια μέσου θυλάκου τριχών ή και με τους δύο τρόπους.

Οι Δ.Δ. διακρίνονται σε πρωτοπαθείς και επίκτητες.

Πρωτοπαθείς Δ.Δ. : Νόσος Kyle χωρίς συμπτώματα οξείας βλατιδώδης με αργυροχρόα λέπια και υπερκερατωσικά βύσματα.

Εντοπίζεται κυρίως στα άκρα.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
Διατριτραίνουσα θυλακύτις – διατιτραίνουσα κολλαγονώση.

Επίκτητες Δ.Δ.
Επίκτητη διατιτραίνουσα δερματοπάθεια, συνυπάρχει με Σ.Δ.
Διατιτραίνους Δακτυλιοειδές κοκκίωμα.
Διατιτραίνουσα λιποειδική νεκροβίωση.

Η νόσος Kyle παρουσιάζεται σε άτομα που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και σε άτομα με Νεφρική Ανεπάρκεια, 16% συχνότητα σε άτομα υπό τεχνητό νεφρό. Η συχνότητα της νόσου είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες και σε άτομα Αφρικοαμερικανικής καταγωγής (ίσως γιατί αυτοί εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα Σ.Δ. Ν.Α.).

Στις παθήσεις αυτές η διάτρηση εμφανίζεται σαν δευτερεύον γεγονός.


Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

Ref. : ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ
Σ.Δ. – Δέρμα Σίμος Γεραζόνης

e-genius.gr ...intelligent web software