Γενικά Θέματα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΣΣ ΕΞΑΝΘΗΜΑ-ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ- ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΜΦΟΛΥΓΑ ΤΟΥ ΣΔ

Σπάνια νόσος μη φλεγμονώδης, ανώδυνες χωρίς φανερό αίτιο εμφάνιση φυσαλλίδων στα άκρα του σώματος του ατόμου με Σ.Δ. (δάκτυλα ποδιών – χέρια – δάκτυλα χεριών – αυτιά, μύτη).

Η Δ.Π. αποτελεί ειδικό εύρημα – εκδήλωση του Σ.Δ. εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες από τις γυναίκες 2:4, μεταξύ 17-84 ετών, με συχνότητα 0,5% στις ΗΠΑ, 5% Ινδία.

Επίσης η Δ.Π. είναι πιο συχνή στην μακροχρόνια διάρκεια Σ.Δ., και στον Σ.Δ. ο οποίος έχει εμφανίσει επιπλοκές (μάκρο-μίκροαγγειοπάθεια).

Οι φυσαλλίδες της Δ.Π. εμφανίζουν μέγεθος 0,5 – 1,7 εκ. με μη ομαλό περίγραμμα. Μπορεί η Δ.Π. αν υποτροπιάσει να επιπλακεί με δευτεροπαθή λοίμωξη, σπάνια από οστεομυελίτιδα. Εμφανίζει 2 μορφές η Δ.Π. με καλή πρόγνωση.

1η μορφή : Ενδοεπιδερμική : φυσαλλίδες πλήρεις καθαρού, στείρου ιξώδους υγρού. Συνήθως υποχωρούν εντός 2 – 5 εβδομάδες χωρίς να καταλείπουν ατροφία ή ουλές.

2η μορφή : Υποδερμική Δ.Π. : Λιγότερο κοινή, μπορεί να περιέχουν αιμορραγικό υγρό. Όταν θεραπεύονται μπορεί να αφήσουν ουλές – ατροφία δέρματος.

Οι βλάβες αυτές είναι αγνώστου αιτιολογίας και χαρακτηρίζονται από έναρξη χωρίς εμφανή από ετερόπλευρων ή αμφιτερόπλευρων φυσαλλίδων διαφόρων μεγεθών (0,5 – 3cm) με ορώδες περιεχόμενο, ανώδυνες, μη φλεγμονώδους αιτίας. Τα αίτια της Δ.Π. παραμένουν άγνωστα, φαίνεται να είναι πολυπαραγοντικά, ενοχοποιούνται : α) ανοσολογικοί παράγοντες, β) διαταραχή μεταβολισμού ασβεστίου – μαγνησίου, γ) μικροαγγειοπάθεια, δ) έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ Δ.Π.

Αποκλεισμός δευτεροπαθής λοίμωξης.
Χρήση φαρμάκων.
Πεμφυγοειδή άλλης αιτίας (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, επιδερμόλυση φλυκτανώδη).
Αποκλεισμός άλλων αυτοάνοσων δερματικών νόσων με το DIF test (Direct Immune Fluorescence test) : δοκιμασία άμεσου ανοσοφθορισμού της περιοχής του δέρματος που πάσχει με χρήση NacL.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software