Γενικά Θέματα

ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Σε ποσοστό 80% οι όγκοι των σιελογόνων αδένων εμφανίζονται στην παρωτίδα.

Σε μεγάλες ηλικίες το 80% αυτών είναι καλοήθεις.

Στο τρίγωνο κάτω γνάθου που εντοπίζονται οι όγκοι αυτοί πολλές φορές με δυσκολία ξεχωρίζουν οι πρωτοπαθείς όγκοι από τις δευτεροπαθείς λεμφαδενικές μεταστάσεις.

Ποσοστό 50% - 60% των πρωτοπαθών όγκων είναι καλοήθεις. Οι όγκοι των μικρότερων σιελογόνων αδένων είναι κακοήθεις, με επικράτηση των κυστικών αδενοειδών καρκινωμάτων.

Η πλειονότητα των όγκων της παρωτίδας εμφανίζονται σαν “ασυμπτωματικές μάζες – διογκώσεις” στην ανατομική θέση του αδένα.

Η παρουσία τους μπορεί να χρονολογείται από μήνες ή και χρόνια.

Η προσβολή κρανιακών νεύρων υποδηλώνει κακοήθεια. Οι όγκοι μπορεί να εξορμώνται από το επίπεδο του προσωπικού νεύρου ή από το παραφαρρυγικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές απόκλιση από τη μέση γραμμή της μαλθακής υπερώας εμφανίζεται.

H MRI (Μαγνητική απεικόνιση) και το C.T.S. ( Αξονική Τομογραφία) έχουν αντικαταστήσει με πολύ αξιόλογα απεικονιστικά αποτελέσματα την παλαιά σιελογραφία.

Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής :
Να γίνει χειρουργική αφαίρεση του ύποπτου μορφήματος όγκου χειρουργικά ή να προηγηθεί FNA (Fine Needle Aspiration) βιοψία;

Οι γνώμες διΐστανται και επαφίεται 1) στην ικανότητα και εμπειρία του γιατρού και 2) εξαρτάται από την συνολική γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς (συνυπάρχοντα νοσήματα – καλή γενική κατάσταση).

Βέβαια η FNA έχει σημαντική διαγνωστική συμμετοχή κυρίως αν τα αποτελέσματά της δείξουν ότι υπάρχει φλεγμονή.

Σε μικρής έκτασης και χαμηλού βαθμού κακοήθειας, όγκους η χειρουργική αφαίρεση είναι θεραπευτική και δεν απαιτούνται άλλα πρόσθετα μέτρα, όπως ακτινοβολία κ.λ.π.

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

Ref : - Merck Man 18th ed.
- Cur. Med. Diag. and Treat. 2009

e-genius.gr ...intelligent web software