Γενικά Θέματα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ή ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ

 • ACE inhibitors

 • Alcohol

 • Amantadine

 • Androgens

 • Anticonvulsants

  • Aminoglutethimide

  • Phenytoin

  • Valproic acid

 • Aspirin και άλλα σαλικυκλικά σκευάσματα (3ο τρίμηνο κύησης)

 • Benzodiazepines

 • Carbasone (αντιαμοιβαδικό)

 • Chloramphemicol (3ο τρίμηνο κύησης)

 • Cyclophosphamide

 • Diethylstilbestrol

 • Disufliram

 • Ergotamine

 • Estrogens

 • Grisofulvin

 • Υπογλυκαιμικά φάρμακα (παλιάς γενιάς)

 • Isotretinoin

 • Lithium

 • Methotrexate

 • Microprostol

 • NSAIDs (3ο τρίμηνο κύησης)

 • Opiods (παρατεταμένη χρήση)

 • Progestins

 • Radiodine (antithyroid)

 • Reserpine

 • Ribavirin

 • Sulfonamides (3ο τρίμηνο κύησης)

 • Tetracyclines (3ο τρίμηνο κύησης)

 • Thalidomide

 • Κάπνισμα

 • Trimethoprim (3ο τρίμηνο κύησης)

 • Warfarim και άλλα κουμαρινικά παράγωγα

 

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

 

e-genius.gr ...intelligent web software