Γενικά Θέματα

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ (Κοκκιοκυτταροπενία)

Σαν ουδετεροπενία ορίζεται η μείωση των ουδετεροφίλων (κοκκιοκυττάρων) στο περιφερικό αίμα. Όσο πιο σοβαρή είναι (πιο μικρός ο αριθμός των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων) τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι λοίμωξης από μικρόβια - ιούς - μύκητες.

 

Συνήθως, η ουδετεροπενία εμφανίζει πυρετό, οπότε κρίνεται η επιτακτική ανάγκη χορήγησης αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Επίσης, μπορεί να δοθεί θεραπευτικά granulocyte maurophage colony stimulating factor ή granulocyte colony stimulating factor (παράγοντες που προάγουν την παραγωγή και αύξηση αριθμού ουδετεροφίλων).

oydeteropenia

e-genius.gr ...intelligent web software