Γενικά Θέματα

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΜΕΛΑΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΑΝΘΩΣΗ

Πάχυνση δέρματος των χεριών και περιοχών πτυχών δέρματος.

- Μελάχρωση - «δίσκων βελούδου» - υπερκερατωτικές βλάβες.

 • Γαστρικά καρκινώματα

 • Μη μικροκυτταρικά Ca πνευμόνων

 • Ca μαστού

 • Ca προστάτη

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΧΝΟΩΔΗΣ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ

Εμφάνιση τρίχωσης στο πρόσωπο και σώμα

Υπερκερατωτικές βλάβες.

Λεμφώματα

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΙΧΘΥΑΣΗ

Πάχυνση, φυλίδωση παλαμών, ποδιών, άλλων σημείων σώματος

Αλλοιώσεις υπερκεράτωσης.

 • Λέμφωμα - λέπρα

 • Υποθυρεοειδισμός

 • AIDs

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΧΘΥΑΣΗ

 • ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ

 • Triparanol

 • Butyzopheumes.

BAZEX'S ΣΥΝΔΡΟΜΟ

(υπερκεράτωση παρανεοπλασματική)

Πάχυνση δέρματος σε επιδερμίδα - μύτη - πόδια - χέρια

Τοπικές πλάκες υπερκεράτωσης

 • Φολιδωτός καρκίνωμα ανωτέρων αναπνευστικών οδών

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΗΣ

 • Αδυναμία μυών

 • Φωτοευαισθηταποιός δερματίτιδα

 • Ερύθημα δέρματος

 • Γηλαγγειεκτασίες

 • Βλατίδες Gotton

 • Σαν δίσκων «ηλιοτροπίου» εξάνθημα (στα βλέφαρα)

Πολλές νεοπλασίες έχουν βρεθεί συνοδές της Δερματομυοσίτιδας (ΔΜΣ)

 • Πολλές φορές η ΔΜΣ προηγείται της διάγνωσης των νεοπλασιών.

ΕΡΠΗΤΙΚΟ ΓΥΡΟΕΙΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ

 • Σπάνια εμφάνιση

 • Κνησμός

 • Φολίδωση

 • Χαρακτηριστικοί γυροειδείς σχηματισμοί ερυθήματος

 • Φολίδωση

 • Καρκίνωμα πνευμόνων

 

ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΑ

Ταχείας έναρξης ολικό ερύθημα

 • Ερύθημα

 • Περιοχές φολίδωσης

 

 • Δερματικό λέμφωμα

 • Λευκαιμία

 • Αδένο Ca

ΑΝΑΨΟΚΟΚΙΝΙΣΜΑΤΑ

Επεισοδιακές, απότομες εμφανίσεις ερυθημάτων στην περιοχή κεφαλής, λαιμού

 • Παροδικό ερύθημα

 

 • Καρκινοειδές

 

ΝΕΚΡΟΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑ

 • Περιπρωτικές επιφανειακές διαβρώσεις

 • Ξηρότητα γλώσσας

 • Απώλεια σωματικού βάρους

 • Επιφανειακές διαβρώσεις, φλυκταίνες, βλατίδες

 • Περιστοματικά

 • Περινεϊκά

 • Γλωσσίτιδα

 • Γλυκαγόνωμα

 

ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡ

 • Άλγη κατά τη διαδρομή των προσβληθέντων νεύρων που μπορεί να προηγούνται των δερματικών αλλοιώσεων (72 ώρες και περισσότερο)

 • Δερμοτομιακή κατανομή

 • Φλυκταίνες - βλατίδες

 

Συνοδεύει κάθε :

 • Νεοπλασία

 • Εμφανίζεται σε άτομα υπό ανοσοκαταστολή

LESER TRELAT ΣΗΜΕΙΟ

(πολλαπλές σμηγμοτορροϊκές κερατινώσεις)

 • Ταχεία ανάπτυξη μεγάλου αριθμού αλλοιώσεων μικράς έκτασης χωρίς συμπτώματα

 

 • Πολλαπλές > 100 μκρές ή μέσου μεγέθους σμηγματορροϊκές κερατινοποιήσεις

 • Καρκίνωμα μαστών

 • Νεοπλασίες Γ.Ε.Σ.

 

BIRT - HOGG - DUBE ΣΥΝΔΡΟΜΟ

2 - 4mm μαλθακές - με θολωτή προσεκβολή βλατίδες με ή χωρίς ακροχορδονώδεις αλλοιώσεις. Εμφανίζεται στα 25 - 30 χρόνια

Εμφανίζεται στο πρόσωπο, λαιμό, θώρακα, στοματική κοιλότητα.

Γενετική μεταβίβαση με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα 17p11.2, BHD ή FLCN γονίδια.

 • Καρκίνωμα νεφρών

 

ΕΚ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Μερικές ή πάρα πολλές, άσπρου χρωματισμού ή έγχρωμες βλατίδες. Εμφανίζεται 10 - 20 χρόνια

Εμφάνιση των αλλοιώσεων στα εκτεθειμένα στον ήλιο μέρη του σώματος, προσώπου, λαιμό, θώρακα.

Οφείλεται σε γενετικό αυτοσωματικό επικρατούντα 9q22.3, PTCH γονίδιο.

 • Νεοπλασίες εκ βασικών κυττάρων

 • Ινώματα καρδίας.

 • Εμβρυϊκά ραβδομυώματα

 • Δεσμοπλαστικά μυελοβλαστώματα

 • Κρανιοφαρυγγειώματα

 • Ινώματα ωοθηκών.

 

ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 1

Χρώμα δέρματος βλατίδες. Εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία.

Γενικευμένη κατανομή δερματικών αλλοιώσεων

Γενετικά κληρονομούμενη νόσος με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα.

17p - 11.2 - NF-1 γονίδια που ρυθμίζουν την νευροινοβρωμίνη ή δρουν αρνητικά ανασταλτικά στην ρύθμιση του Ras ογκογονιδίου.

 • Γλοιώματα

 • Σαρκώματα μαλακών ιστών

 • Μυελογενής Λευχαιμία

 • Καρκίνος μαστού

 

COWDEN ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Ακροχορδονώδεις φυσαλλίδες

Ηλικία εμφανίσης περί τα 20 έτη

Πρόσωπο.

Γενετική προδιάθεση κατά τουν αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα 10q 23.3 - PTEN γόνος που «κωδικάρει» μία φωσφατάση που ρυθμίζει λιποειδή.

 • Καρκίνος μαστού

 • Θυρεοειδούς καρκίνος (θηλώδες Ca)

 • Ca ενδομητρίου

 • Δυσπλαστικό γαγιλιοκύτωμα της παρεγκεφαλίδας (Lhermitte - Duclos νόσοι)

 

ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ

Κυρώδεις συμφυόμενες βλατίδες, με ή χωρίς αιμορραγικά στοιχεία

Ηλικία μεγάλη άνδρες/γυναίκες 2/1

Πλασματοκυτταρική δυσκρασάι που παράγει ελαφρές αλύσσεις που δίνουν της πρωτεΐνη του αμυλοειδούς

 • Μονοκλονική γαμμοπάθεια

 • Πολλαπλούν μυέλωμα

 

ΟΖΩΔΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Κυρίως εμφανίζεται στην παιδική ηλικία κατά την πρώτη 10ετία ζωής

Κίτρινο-κόκκινες βλατίδες.

Συμμετρική εντόπιση στην μύτη, μάγουλα, πηγούνι

Γενετική μεταβίβαση μέσω αυτοσωματικού επικρατούντα χαρακτήρα 9q34-TSC1 που ρυθμίζει ειδικές ουσίες (hamartin) ή 16q13, TSC2 (tuberin)

 • Διάφορα αμαρτώματα

 • Ειδικά εγκεφάλου αμφιβληστροειδή

 • Γιγαντοκυτταρικά αστροκυτώματα

 • Γλοιοβλάστωμα

 • Καρδίας ραβδομυώματα

 • Αγγειομυολίπωμα νεφρών

 • Καρκίνωμα νεφρών

 • Λεμφαγειολεισμάτωση πνευμόνων

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 1

Κόκκινες - καφέ βλατίδες-οζίδια.

Εντοπίζεται στα αυτιά, μύτη, στόμα, χέρια.

Ηλικία 40-50 έτη

Γενετική αυτοσωματική κατά επικρατούντα χαρακτήρα 11q13 - MEN1 «κωδικάρει» «meniu» - καταπιεστής όγκου

 • Όγκοι υπόφυσης

 • Αδένωμα παραθυρεοειδών αδένων

 • Όγκοι εντεροπαγκρεατικά

 • Καρκινοειδές

 • Λειομυώματα

 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΙΣΤΙΟΚΥΤΤΩΣΗ

Ηλικία εμφάνισης 40 - 50 έτος

1 - 20mm κοκκινο-καφέ οζίδια - βλατίδες.

Αυτιά - Μύτη - βλεννογόνος στόματος - μύτης - χέρια - κορμός - περί της ονυχοφόρες φάλαγγες.

Φλεγμονώδες αντιδράσεις σε ανοσολογικά ερεθίσματα

Ποσοστό 25% των ατόμων υποκρύπτουν κακοήθεια

MUIR TOURE ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Ηλικία εμφάνισης 40 - 50 έτη.

Κίτρινες βλατίδες διαφόρου μεγέθους, προεξέχουσες φυσαλίδες με κέντρο «δίσκων κρατήρος».

Προσώπου - περί τους οφθαλμούς - λαιμό - θώρακα.

Γενετική προδιάθεση 2p22 - p21 - 3p21.3 2p16.

Όλες οι πρωτεΐνες περιλαμβάνονται στην σύνθεση DNA κυττάρων.

 • Κόλου Ca

 • Ουροποιητικόν νεοπλάσματα

 • Καρκίνος μαστού, πνευμόνων

 • Αιματολογικές νόσοι.

ΝΕΚΡΟΒΙΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΙΩΣΗ

Ηλικία εμφάνισης 50 - 60 έτη.

Υποδόρια οζίδια - κίτρινες πλάκες που εμφανίζουν κεντρική ατροφία

Εντοπίζεται στο πρόσωπο - λαιμό - εγγύς άκρα κορμού - κυρίως κορμό

Άγνωστοι μηχανισμοί παθογένεσης

 • Μονοκλονική παραπρωτεϊναμία

 • Πολλαπλούν μυέλωμα

 • Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

 • Λεμφοπαραγωγικός νόσος

 

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

 

Dr. Κ. ΜΗΛΕΟΥΝΗΣ

(Δερματολόγος, Αφροδοσιολόγος)

e-genius.gr ...intelligent web software