Γενικά Θέματα

Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις

Αποστείρωση - Απολύμανση - Αντισηψία

Γρηγόριος Ντόβας, Προϊστάμενος Γραφείου Δ/νουσης

Αγγελική Δαλιγκάρου, Προϊσταμένη 3ου ορόφου

Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου

22/02/1012

Florence Nightigale


Αξιολογούσε τους μαθητές

-Στην οργάνωση του τμήματος

-Στην εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς

-Στην προστασία του από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

«Πρώτιστο καθήκον του νοσηλευτή είναι : Να μην βλάπτεται ο ασθενής στο νοσοκομείο»

Ενδονοσοκομειακή Λοίμωξη

-Ορίζεται ως μία μόλυνση που αποκτιέται στο νοσοκομείο, από έναν ασθενή που εισήχθη στο νοσοκομείο για λόγους διαφορετικούς εκτός από εκείνη της μόλυνσης ή δεν ήταν παρούσα κατά την εισαγωγή του ασθενούς.

-Επίσης περιλαμβάνει μολύνσεις που εμφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. (WHO,2002)

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

-Τα προβλήματα που πηγάζουν από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις απασχολούν και προβληματίζουν εδώ και χρόνια όλες τις χώρες, με αντίκτυπο στην προσφορά ποιοτικής φροντίδας και είναι η κύρια πηγή για αρνητικά αποθεραπευτικά αποτελέσματα.

Κίνδυνοι

-Ο Κίνδυνος της λοίμωξης για τους ασθενείς

-Ο Κίνδυνος υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για το προσωπικό και το κοινό

-Ο Κίνδυνος μιας κακής δημόσιας εικόνας για το νοσοκομείο και τις αρμόδιες αρχές υγείας

-Ο Κίνδυνος μιας αγορασμένης υπηρεσίας που παρέχει φτωχή αξία για τα χρήματα

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

-Στις ΗΠΑ, έχει υπολογιστεί ότι τουλάχιστον 1 στους 10 ασθενείς σε κάθε νοσοκομείο προσβάλλεται από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.

-Αύξηση κόστους. Οι εκτιμήσεις του κόστους κυμαίνονται από $ 4,5 δισεκατομμύρια και πάνω από 11.

-Θνητότητα. Είναι η αιτία για 88.000 θανάτους στις ΗΠΑ το 1995

-Αυξάνει τη διάρκεια νοσηλείας.

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

-Οι νοσηλευτές ξοδεύουν περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα υγείας, έτσι είναι στην ιδανική θέση να αξιολογούν τις πιθανές εστίες μόλυνσης, να επέμβουν συστηματικά και αποτελεσματικά, ώστε να προλάβουν και να σταματήσουν τη διενέργεια και τη μετάδοση.

Νοσοκομειακές λοιμώξεις - Αποστείρωση - Αντισηψία

-η πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων και λοιμωδών νοσημάτων βασίζεται στην τήρηση και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών

-30 - 50% των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες

-Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται :

--Αποστείρωση

--Απολύμανση

--Αντισηψία

Ταξινόμηση των αντικειμένων σύμφωνα

με τον κίνδυνο μετάδοσης λοίμωξης

-ΚΡΙΣΙΜΑ

--Εισάγονται σε στείρους ιστούς ή το αγγειακό σύστημα

--Απαιτούν αποστείρωση

-ΗΜΙ ΚΡΙΣΙΜΑ

--Έρχονται σε επαφή με βλεννογόνους και μη ακέραιο δέρμα

--Απαιτούν απολύμανση υψηλού επιπέδου

-ΜΗ ΚΡΙΣΙΜΑ

--Έρχονται σε επαφή μόνο με ακέραιο δέρμα

--Απαιτούν απολύμανση χαμηλού επιπέδου

Κρίσιμα αντικείμενα

-Ταξινόμηση

-Αντικείμενο

-Επίπεδο βακτηριοκτόνου δράσης

-Παραδείγματα

-Μέθοδος


Εισάγονται σε στείρους ιστούς και το αγγειακό σύστημα

Στείρο μικροβίων

Καταστροφή όλων των μικροοργανισμών και των σπόρων

Χειρουργικά εργαλεία και συσκευές καρδιακοί καθετήρες, εμφυτεύματα

Αποστείρωση με ατμό, αέριο, χημική αποστείρωση

Ημί - κρίσιμα αντικείμενα

-Ταξινόμηση

-Αντικείμενο

-Επίπεδο βακτηριοκτόνου δράσης

-Παραδείγματα

-Μέθοδος


Έρχονται σε επαφή με βλεννογόνους και μη ακέραιο δέρμα

Απαλλαγμένο από όλους τους μικρο-οργανισμούς εκτός από μεγάλο αριθμό σπόρων

Καταστροφή όλων των μικροοργανισμών εκτός από μεγάλο αριθμό σπόρων

Συσκευές αναπνευστικής θεραπείας και αναισθησίας, ενδοσκόπια, κλπ

Απολύμανση υψηλού επιπέδου

Μη - κρίσιμα αντικείμενα

-Ταξινόμηση

-Αντικείμενο

-Επίπεδο βακτηριοκτόνου δράσης

-Παραδείγματα

-ΜέθοδοςΈρχονται σε επαφή με ακέραιο δέρμα

Μπορεί να αναμένεται να μολυνθεί με μερικούς μικρό οργανισμούς

Καταστροφή βακτηρίων, μυκήτων, λιπόφιλων ιών

Περιχειρίδες, βακτηρίες, κομοδίνα, ιματισμός, τοίχοι, δάπεδα, έπιπλα, κλπ

Απολύμανση χαμηλού επιπέδου ή καθαρισμός με απορρυπαντικό

Ταξινόμηση χώρων. Victorian Government Department 2005

-Οι χώροι Σύμφωνα με τα πρότυπα καθαρισμού του Victorian Government Department διακρίνονται σε

---Πολύ υψηλού κινδύνου

---Υψηλού κινδύνου

---Μέτριου κινδύνου

---Χαμηλού κινδύνου

Χώροι πολύ υψηλού κινδύνου

Είναι μεγίστης σημασίας

Επειδή οι ασθενείς είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο

λοίμωξης, μια ευαίσθητη υπηρεσία καθαρισμού είναι

αναγκαία. Τα προκαθορισμένα πρωτόκολλα και οι

διαδικασίες απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση

-Λειτουργικοί Χώροι

--Χειρουργεία, ΜΕΘ. Μονάδες εγκαυμάτων, ογκολογικές μονάδες

-Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι

--Διάδρομοι, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες, αποθήκες, που γειτονεύουν με χώρους πολύ υψηλού κινδύνου είναι απαραίτητο να λαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο καθαρισμού

Χώροι υψηλού κινδύνου

Είναι μεγίστης σημασίας

--Τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατηρούνται με την συχνή προγραμματισμένη καθαριότητα

-Λειτουργικοί Χώροι

--Τμήματα επειγόντων περιστατικών, Κεντρική αποστείρωση μικροβιολογικά εργαστήρια

-Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι

--Διάδρομοι, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες, αποθήκες, που γειτονεύουν με χώρους πολύ υψηλού κινδύνου είναι απαραίτητο να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο καθαρισμού

Χώροι μέτριου κινδύνου

Είναι σημαντικό για λόγους υγιεινής και αισθητικής

--Τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατηρούνται με τον τακτικό καθαρισμό σε προγραμματισμένη βάση

-Λειτουργικοί Χώροι

--Γενικά τμήματα, κουζίνες, εργαστήρια, φαρμακείο, αίθουσες αναμονής, νεκροτομείο, Δωμάτια θεραπειών

-Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι

--Διάδρομοι, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες, αποθήκες, κλιμακοστάσια που γειτονεύουν με χώρους μέτριου κινδύνου είναι απαραίτητο να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο καθαρισμού

Χώροι χαμηλού κινδύνου

Είναι σημαντικό για λόγους αισθητικής

και λιγότερο για λόγους υγιεινής

--Τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιτυγχάνονται με τον τακτικό καθαρισμό σε προγραμματισμένη βάση

-Λειτουργικοί Χώροι

--Διοικητικές υπηρεσίες, Χώροι αρχείου, χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων, χώροι συνεργείων, εξωτερικοί χώροι

-Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι

--Διάδρομοι, ανελκυστήρες, αίθρια, χώροι στάθμευσης και φόρτωσης, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες, αποθήκες, κλιμακοστάσια που γειτονεύουν με χώρους χαμηλού κινδύνου είναι απαραίτητο να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο καθαρισμού

Α Π Ο Σ Τ Ε Ι Ρ Ω Σ Η

Απαλλαγή ενός ιατρο-τεχνολογικού βοηθήματος από ζώντες μικρο-οργανισμούς

Διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η στειρότητα ενός αντικειμένου

Καταστροφή όλων των μικρόβιων και των σπόρων

Χρήση σε όργανα ή συσκευές που τρυπούν το δέρμα ή έρχονται σε επαφή με στείρες κοιλότητες του σώματος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Η λειτουργία οργανωμένης και αυτόνομης

Κεντρικής Αποστείρωσης περιλαμβάνει :

-Σωστή αρχιτεκτονική

-Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αποστείρωσης

-Έλεγχο και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων

-Επιλογή προσωπικού και κατάλληλα κριτήρια

-Συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Στόχοι της Κεντρικής Αποστείρωσης :

-Ασφαλής διοχέτευση αποστειρωμένου υλικού

-Ετοιμότητα των σετ εργαλείων

-Ύπαρξη αποθεμάτων

-Μείωση του συνολικού κόστους

κόστος εξοπλισμού

κόστος αποθεμάτων

κόστος προσωπικού

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1η Ζώνη

-Καθαρισμός - Απολύμανση - Στέγνωμα - Λίπανση

Προσωπικό : αυστηρά μέτρα προστασίας - δυνητικά μολυσμένα υλικά - γνώση της διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης των εργαλείων - γραπτές οδηγίες εργασίας

2η Ζώνη

-Έλεγχος λειτουργικότητας εργαλείων - πακετάρισμα

(ειδικά κουτιά με φίλτρα κλπ.) τοποθέτηση δεικτών - κλίβανος

3η Ζώνη

-Χώρος αποθήκευσης αποστειρωμένων

ΙΕΡΟ ΑΒΑΤΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

-Όλα τα χειρουργικά set πρέπει να είναι καταγεγραμμένα

-Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο εργασίας για όλες τις φάσεις της διαδικασίας της αποστείρωσης

-Για όλες τις φάσεις της διαδικασίας της αποστείρωσης πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες εργασίας

-Οι οδηγίες εργασίας πρέπει να ανανεώνονται σύμφωνα με τα νέα βιβλιογραφικά δεδομένα και τις αλλαγές που γίνονται στο χώρο της αποστείρωσης κάθε νοσοκομείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

-Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η διάρκεια «ζωής» της αποστείρωσης :

Τόπος αποθήκευσης

Τρόπος αποθήκευσης

η διάρκεια «ζωής» της αποστείρωσης σχετίζεται με τα συμβάντα παρά με το χρόνο

Α Π Ο Λ Υ Μ Α Ν Σ Η

-Ορίζεται η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται καταστροφή μέρους των ζώντων μικρό-οργανισμών ή και αναστολή του πολλαπλασιασμού τους με χημικά μέσα.

-Η διαδικασία αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, ανάλογα με το επίπεδό της, που κυμαίνεται από την σπορόκτονία έως τη μείωση του αριθμού των μικροβίων.

-Αναφέρεται σε άψυχα αντικείμενα και επιτυγχάνεται με την χρήση των απολυμαντικών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

-Υψηλού Βαθμού : Καταστροφή όλων των μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων και σπόρων

-Ενδιαμέσου Βαθμού : Καταστροφή Μ. Φυματίωσης, φυτικών μορφών μικροβίων, των περισσότερων ιών και μυκήτων αλλά όχι των σπόρων

-Χαμηλού Βαθμού : Καταστροφή των περισσότερων μικροβίων, μερικών ιών και μυκήτων, αλλά όχι πιο ανθεκτικών μικροοργανισμών (Μ. Φυματίωσης) και σπόρων

Α Π Ο Λ Υ Μ Α Ν Τ Ι Κ Α

-Κάθε τμήμα θα πρέπει να διαθέτει γραπτές οδηγίες για τη χρήση των απολυμαντικών (ειδικές και γενικές)

-Η επιλογή των απολυμαντικών είναι αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής Λοιμώξεων

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα απολύμανσης

-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

-Μορφή, είδος και αριθμός μικροοργανισμών

-Συγκέντρωση απολυμαντικού

-Δραστικότητα και διεισδυτικότητα του απολυμαντικού

-Θερμοκρασία και pH

-Χρόνος έκθεσης

-Φύση αντικειμένου

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Τα συνηθισμένα λάθη :

-Κακός καθαρισμός

-Ακατάλληλο προϊόν για τα συγκεκριμένα αντικείμενα

-Ακατάλληλη πυκνότητα

-Ακατάλληλος χρόνος δράσης

-Ακατάλληλο Ph

-Παρατεταμένη χρήση απολυμαντικού διαλύματος

-Κλειστά εργαλεία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

-Επιλέξτε το σωστό απολυμαντικό ανάλογα με το αντικείμενο που πρέπει να απολυμάνετε, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων

-Προσθέστε την ακριβή ποσότητα απολυμαντικού σε ακριβή ποσότητα νερού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Επιτροπής

-Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά δοχεία για τη διάλυση και τη διατήρηση διαλυμάτων και με καπάκι

-Μη χρησιμοποιείτε το απολυμαντικό διάλυμα της προηγούμενης ημέρας. Κάθε ημέρα ετοιμάζετε την νέα ελάχιστη ποσότητα απολυμαντικού διαλύματος που μπορείτε να προβλέψετε ότι θα χρειαστείτε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

-Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο απολυμαντικό που δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά, μπορούν αν αναπτυχθούν μικρόβια.

-Μην εγκαταλείπετε όργανα και εργαλεία για πολλές ώρες μέσα στην απολυμαντική διάλυση. Συνήθως για τα περισσότερα απολυμαντικά (του 24/ώρου) είναι 1 ώρα.

-Φοράτε γάντια κατά την εμβάπτιση και τον καθαρισμό των αντικειμένων.

-Χρησιμοποιείτε πάντα τα προφυλακτικά μέτρα (μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, πλαστική μπλούζα), όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης.

-Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά το τέλος της διαδικασίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

-Τα συνηθέστερα απολυμαντικά διαρκούν σε διάλυμα 24 ώρες.

-Πάντα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της Επιτροπής Λοιμώξεων.

-Απομακρύνετε κάθε ρύπο από το αντικείμενο με μηχανική καθαριότητα και καλό ξέβγαλμα πριν χρησιμοποιήσετε απολυμαντικό. Κανένα απολυμαντικό δεν αντικαθιστά το καλό πλύσιμο και δεν κάνει τους ρύπους ακίνδυνους.

-Τα απολυμαντικά μόνο απολυμαίνουν δεν αποστειρώνουν.

-Μην χρησιμοποιείτε δύο απολυμαντικά ή απολυμαντικό και απορρυπαντικό μαζί. Το μόνο που κατορθώνετε είναι να καταστρέφετε τη δράση και των δύο.

Συμπεράσματα

-Ο καθαρισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης

-Η επιλογή του κατάλληλου μέσου εξαρτάται από το βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος οργάνου και την ασφάλεια και το κόστος του προτεινομένου απολυμαντικού.

Αντισηψία

-Αντισηψία ονομάζουμε την πρόληψη της λοίμωξης, με τοπική εφαρμογή αντισηπτικού.

-Στη μετάδοση των νοσοκομειακών λοιμώξεων παίζουν μεγάλο ρόλο τα χέρια του νοσηλευτικού προσωπικού.

-Για τα χέρια απαιτείται παρατεταμένη πλύση με ζεστό νερό και σαπούνι και έπειτα αραιό βάμμα ιωδίου. Για να έχουμε απολύμανση μεγαλύτερης διάρκειας, χρησιμοποιούμε σαπούνι με εξαχλωροφαίνη. Τόσο για τα χέρια, όσο και για το δέρμα, άριστα απολυμαντικά είναι το Dettol και η χλωρεξιδίνη.

Πλύσιμο χεριών

Αντισηπτικο πλύσιμο με σαπούνι

-Χρόνος πλυσίματος 15-25΄

-Κατά την είσοδο στη ΜΕΘ

-Πριν από κάθε επεμβατική πράξη/φροντίδα.

-Από τον ένα άρρωστο στον άλλο.

-Αφορά αυτόν που εκτελεί την πράξη φροντίδα.

-Γίνεται με τη χρήση αντισηπτικού σαπουνιού για 15˝

Πλύσιμο χεριών

Αντισηπτικο πλύσιμο με αλκοολούχο διάλυμα

-Χρόνος πλυσίματος 15-30΄

-Γίνεται με τη χρήση χλωρεξιδίνης 2% ή αλκοόλης 70%, σε χέρια καθαρά, χωρίς τραυματισμούς, στεγνά.

-Τοποθετούμε μία δόση 3ml στην παλάμη

-Απλώνουμε στα χέρια και τρίβουμε παλάμη-παλάμη, παλάμη-ραχιαία επιφάνεια 2 φορες, ανάμεσα στα δάκτυλα και στα νύχια 2 φορές.

Πλύσιμο χεριών

xeria_01

-Κατά την διάρκεια του πλυσίματος των χεριών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε εκείνες τις περιοχές που παραλείπονται πιο συχνά.

Γενικές παρατηρήσεις της υγιεινής των χεριών

-Το προσωπικό που εργάζεται με ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. ΜΕΘ, χειρουργείο), δεν θα πρέπει να φοράνε ψεύτικα νύχια

-Τα νύχια πρέπει να είναι καλά κομμένα

-Απαραίτητη είναι η χρήση γαντιών κατά την επαφή με αίμα ή βιολογικά υγρά ή άλλα υλικά

-Τα γάντια φοριούνται μετά την φροντίδα του κάθε ασθενή και δεν θα πρέπει με το ίδιο ζευγάρι γάντια να γίνεται φροντίδα άλλου ασθενή. Επισημαίνεται, ότι τα γάντια μετά τη χρήση δεν πλένονται, αλλά απορρίπτονται

-Τα γάντια αλλάζονται πριν τη φροντίδα κάθε μολυσμένης επιφάνειας του σώματος του ασθενή.

-Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί πλύσιμο χεριών.

Οδηγίες χρήσης γαντιών

Χρήση γαντιών τύπου Latex

-Κατά την επαφή με αίμα, βιολογικά υγρά, βλεννογόνους, λοιμώξεις δέρματος.

-Κατά την επαφή με αντικείμενα ή επιφάνειες μολυσμένες με αίμα και βιολογικά υγρά.

-Κατά την εκτέλεση εργασιών που εγκυμονούν κινδύνους επαφής με αίμα (φλεβοκέντηση αιμοληψία, λήψη δείγματος αίματος από καθετήρες και βιολογικά υγρά).

-Όταν στα χέρια του προσωπικού υπάρχει λύση συνέχειας του δέρματος ή λοίμωξη του δέρματος.

-Κατά τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων.

-Κατά την απομάκρυνση υγρών που έχουν μολύνει επιφάνειες και τον καθαρισμό χρησιμοποιούμενων εργαλείων και οργάνων.

Οδηγίες χρήσης γαντιών

Τα γάντια αλλάζονται

-Μετά από κάθε επαφή με ασθενή και πριν τη φροντίδα του επόμενου.

-Μετά την επαφή με μολυσμένη περιοχή και πριν την επαφή με καθαρή, κατά την φροντίδα του ίδιου του ασθενή.

-Όταν σχιστούν, όταν συμβεί κάποιο τρύπημα από αιχμηρό αντικείμενο, όταν μολυνθούν ή μετά τη μεταφορά μολυσμένων δειγμάτων.


Γενικές παρατηρήσεις

-Τα λαστιχένια γάντια οικιακής χρήσης χρησιμοποιούνται για την γενική καθαριότητα. Μπορούν να πλυθούν με νερό και να επαναχρησιμοποιηθούν.

-Τα απλά γάντια, τύπου Latex, και τα χειρουργικά γάντια, μετά τη χρήση του απορρίπτονται.

-Τα γάντια αφαιρούνται γυρίζοντας την έσω επιφάνεια προς τα έξω και προσέχοντας οι εξωτερικές επιφάνειες να μην αγγίζουν τις εσωτερικές.

-Μετά την αφαίρεση των γαντιών και πριν την τοποθέτηση νέων, μεσολαβεί πάντα πλύσιμο με σαπούνι των χεριών.

-Τα γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν απαιτείται και θα πρέπει να μην αγγίζονται καθαρές επιφάνειες με αυτά (π.χ. τηλεφωνικές συσκευές, πόμολα κ.α.

Τεχνική εξαγωγής γαντιών

gantia_001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-Η νοσηλευτική είναι τέχνη και επιστήμη και στηρίζεται στον προγραμματισμό και εφαρμογή των δεξιοτήτων, αλλά και στη συνεχή επιμόρφωση για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά με ασφάλεια στα συνεχώς καινούργια δεδομένα και απαιτήσεις.

Ευχαριστούμε πολύ!!!

e-genius.gr ...intelligent web software