Γενικά Θέματα

Πότε και ποιοι πόνοι αντιμετωπίζονται χωρίς φάρμακα ....

Ενδείξεις

 • Αρθραλγίες
 • Αρθρίτιδα (διάφορες μορφές)
 • Πόνοι πλάτης
 • Μυϊκοί πόνοι διάχυτοι
 • Παθήσεις συνδέσμων
 • Μυοσίτιδα
 • Νευραλγία
 • Τενοντοθυλακίτιδα
 • Διάστρεμμα

Θεραπεία

 • Θερμότητα
 • Υπέρυθρος ακτινοβολία
 • Ζεστά επιθέματα
 • Λουτρά παραφίνης
 • υδροθεραπεία

Διαθερμίες

 • Πόνοι από φλεγμονές πυέλου
 • Πόνοι από ιγμορίτιδα (οξεία ή χρόνια)
 • Πόνοι από νεφρικό κωλικό (συνεπίκουρες φαρμακευτικής θεραπείας)

Υπέρηχοι

 • Κακώσεις οστών
 • Θυλακίτιδα, τενοντίτιδα
 • Οστεαρθριτικοί πόνοι
 • Εντοπισμένοι πόνοι

Κρύο

 • Οξεία φλεγμονή
 • Πόνος κατώτερης οσφυϊκής μοίρας (οξύς)
 • Σπασμοί μυϊκοί
 • Μυϊκής περιτονίας πόνος
 • Μετά τραύμα πόνος

Διαδερματικός ερεθισμός νεύρων

 • Νευραλγίες
 • Μυοσκελετικοί πόνοι
 • Περιφερικές αγγειοπάθειες

Έλξη επί του τραχήλου

 • Πόνος από prolapse μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • Πόνος αυχένος (χρόνιος) από αυχενική σπονδύλωση

Βελονισμός

 • Πόνοι (χρόνιοι)
 • Ραιβόκρανο

Μασάζ (μαλάξεις)

 • Αρθρίτιδες*
 • Μώλωπες
 • Θηλακίτις*
 • Φλεγμονές συνδέσμων*
 • Κατάγματα
 • Ημιπληγία*
 • Κακώσεις αρθρώσεων
 • Χαμηλή οσφυαλγία*
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας*
 • Νευρίτιδες*
 • Παραπληγία*
 • Περιαρθρίτιδα*
 • Βλάβες περιφερικών νεύρων
 • Τετραπληγία*
 • Διάστρεμμα
 • Κάκωση

* Να εξετάζεται κάθε περίπτωση.

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software