Γενικά Θέματα

Κυριότερα αίτια γενικευμένου οιδήματος

Κυριότερα αίτια γενικευμένου οιδήματος

(ιστορικό – φυσική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα)

Κυριότερα αίτια γενικευμένου οιδήματος

Σημείωση - επισήμανση

Ο θεράπων ιατρός από τη προσεκτική λήψη του ιστορικού του αρρώστου πρέπει να ξεχωρίσει εάν το οίδημα είναι τοπικό ή γενικευμένο για να προχωρήσει έτσι στην καλύτερη διερεύνηση του οιδήματος.

Χαρακτηριστικά τοπικού οιδήματος

Το τοπικό οίδημα προκαλείται από απόφραξη φλεβών ή λεμφαγγείων (θρομβοβλεφίτιδα – χρόνια λεμφαγγειΐτιδα – αφαίρεση θεραπευτική ή διαγνωστική ομάδας λεμφαδένων – φιλαρίαση).

Το λεμφοίδημα είναι ανθεκτικό στη θεραπεία γιατί η απόφραξη της ροής της λέμφου προκαλεί αύξηση της πρωτεΐνης στο διάμεσο υγρό, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του οιδήματος (κατακράτηση υγρού).

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

Harisson’s Int. Med. 16th ed.
e-genius.gr ...intelligent web software