Γενικά Θέματα

Διόγκωση ήπατος (ηπατομεγαλία) συνοδευόμενη συχνά από ίκτερο

Διόγκωση ήπατος (ηπατομεγαλία) συνοδευόμενη συχνά από ίκτερο

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΙΚΤΕΡΟ

 • Ιογενείς ηπατίτιδες
 • Τοξικές ηπατίτιδες
 • Καρκίνωμα: ήπατος – παγκρέατος – χοληδόχων πόρων – μεταστατικό Ca ήπατος
 • Κίρρωση ήπατος: συνοδός διάγνωση σπληνός
 • Αλκοολική ηπατίτιδα
 • Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
 • Χολαγγειΐτιδα οξεία – χρόνια
 • Αιμοχρωμάτωση με συνοδό κίρρωση

ΟΧΙ ΣΥΧΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΚΤΕΡΟΥ

 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Αμυλοείδωση
 • Απόστημα ήπατος
 • Σαρκοείδωση
 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση
 • Λιπώδης διήθηση ήπατος (αλκοολισμός)
 • Άλλα αίτια λιπώδους διήθησης ήπατος (σακχαρώδης διαβήτης)
 • Μη αλκοολική λιπώδης εκφύλιση ήπατος
 • Λέμφωμα
 • Λευχαιμία
 • Budd-Chiari σύνδρομο
 • Μυελοσκλήρυνση με μυελοειδή μετάπλασμα
 • Οικογενής υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου Ι
 • Άλλα αίτια (υδατίδεις κύστεις ήπατος – σχιστοσωμίαση – καλά αζάρ – Hurler’s syndrome1 - Gancher’s2 disease – Kwashiorkor3

1Διαταραχή λυσοσωμικών ενζύμων

2Είναι σφιγγολιπίδωση που προκαλείται από ανεπάρκεια γλυκοσερεμπροσιδάσης

3Κακή διατροφή – κακή σίτιση – ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών και γενικά θερμίδων

Ref: Pract. Guide to the Care of Med. Pat., 7th ed. Elsevier.

Dr Νίκος Καλλιακμάνης
e-genius.gr ...intelligent web software