Γενικά Θέματα

Οξεία ανώδυνη απώλεια όρασης

 • Απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδούς
 • Οπτική νευρίτιδα
 • Απόφραξη φλεβός αμφιβληστροειδούς
 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
 • Εξιδρωτική εκφύλιση ωχράς κηλίδας
 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Ισχαιμική οπτική νευροπάθεια
 • «Τεχνητή» ή
 • Άγχώδης αντίδραση σύνδρομο σωματοποίησης
 • Γιγαντοκροταφική αρτηρίτιδα
Χρόνια – προοδευτική απώλεια όρασης
 • Καταρράκτης
 • Εκφύλιση ωχράς
 • Διαθλαστική νόσος
 • Γλαύκωμα ανοικτής γωνίας
Dr Νίκος Καλλιακμάνης
e-genius.gr ...intelligent web software