Γενικά Θέματα

Μικροβιακή Ρινοκολπίτιδα

Οξεία

< 4 εβδομάδες

Υποξεία

4-12 εβδομάδες

Οξεία υποτροπιάζουσα

4 επεισόδια το χρόνο με διάρκεια κάθε επεισοδίου 7-10 ημέρες

Χρόνια

Οξεία παρόξυνση

χρόνιας ρινοκολπίτιδας

> 12 εβδομάδες

Αιφνίδια επιδείνωση της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με κατάληξη στην κατάσταση προς της εφαρμοσθείσας θεραπείας

Παράγοντες εξωγενείς και ενδογενείς που προδιαθέτουν στην εμφάνιση οξείας μικροβιακής ρινοκολπίτιδας

1.Ιογενής λοίμωξη

2.Αλλεργική – μη αλλεργική ρινίτιδα

3.Ανατομικές ανωμαλίες (σκολίωση ρινικού διαφράγματος)

4.Κάπνισμα

5.Σακχαρώδης διαβήτης

6.Κολύμβηση – καταδύσεις – ορειβασία

7.Οδοντικές φλεγμονές – οδοντιατρικοί χειρισμοί

8.Χρήση κοκαΐνης (προκαλεί και διάτρηση του ρινικού διαφράγματος)

9.Κυστική ίνωση

10.Διασωλήνωση – μηχανική υποστήριξη αναπνοής

11.Κάκωση κεφαλής

12.Αλλεργία στη χρήση ασπιρίνης, όπου παρουσία πολυπόδων ρινός + βρογχικού άσθματος αποτελούν την τριάδα Samter

13.Σαρκοείδωση

14.Κοκκιωμάτωση Wegener

15.Ανοσοεπάρκεια

 • Κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια

 • Ανεπάρκεια IgA

 • Ανεπάρκεια υποομάδων IgG

 • Ιατρογενής ανοσοανεπάρκεια

16.AIDS

17.Σύνδρομο ακινήτων κροσσών ρινός – ρινικών κογχών

Μικρόβια που ευθύνονται για την μικροβιακή ρινοκολπίτιδα

Παθογόνος οργανισμός Υποκείμενη νόσος

Streptococcus pneymoniae

Haemophilus pneumoniae

Moxazella catarrhalis

Gram- (αρνητικά)

Αναερόβια

Aspergillus, Mucor

Συχνή σε παιδιά

Νοσοκομειακές λοιμώξεις

Οδοντογενείς λοιμώξεις

Ανοσοκαταστολή

Σακχαρώδης διαβήτης

Ref: (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Εμπειρική αντιμετώπιση λοιμ. 2007.

Ευαισθησία – ειδικότητα κλινικών σημείων και συμπτωμάτων οξείας μικροβιακής ρινοκολπίτιδας

 

Σημειολογία

Ευαισθησία

Ειδικότητα

Ιστορικό πυώδους εκκρίσεως από τη μύτη

72%

52%

Βήχας

70%

44%

Πταρνίσματα

70%

34%

Μη θεραπευτική απόκριση στη χρήση αποσυμφορητικών φαρμάκων

41%

80%

Άλγη κάτω γνάθου με επινέμηση στα δόντια

18%

93%

Τοπική ευαισθησία κόλπου προσώπου

48%

65%

Θερμοκρασία > 380C

16%

85%

Κλινική και μικροβιολογική αποτελεσματικότητα απάντησης διαφόρων αντιβιοτικών στην οξεία μικροβιακή παραρινοκολπίτιδα

 

Θεραπεία

Κλινική απάντηση -

Αποτελεσματικότητα

που αναμένεται

Μικροβιολογική εκτίμηση - απάντηση - αποτελεσματικότητα που αναμένεται

Αμοξυκιλλίνη/ κλαβουλανικό οξύ 675 mgr x 3 έως 2gr x2

91%

97%

Αμοξυκιλλίνη

88%

92%

Κεφουριξίμη

58%

87%

Κοτριμοξαζόλη

83%

84%

Δοξυκυκλίνη

81%

80%

Μακρολίδες

77%

73%

Κινολόνες

92%

100%

Κεφτριαξόνη 1 gr x1 x 5 ημερ. Ι.Μ.

91%

90

Ref: (Κ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Εμπειρ. χρήση αντιβιοτικών, 2007

Συνήθης προτεινόμενη θεραπεία της οξείας μικροβιακής ρινοκολπίτιδας

 

Αντιμικροβιακά

Ημερήσια δοσολογία

ΗΠΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΣΗ - ΟΧΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Αμοξικιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ

625 mgr x 3x7 ημ. - 1 gr x 2 -

1 gr x3x7 ημ.

Αμοξικιλλίνη

1 gr x 3x7 ημ.

Κεφουροξίμη

500 mgr x 2x10 ημ.

Κεφπροζίλη

500 mgr x 2x10 ημ.

Λορακαρμπέφη

400 mgr x 2x10 ημ.

Κεφτιντορέν

400 mgr x 2x10 ημ.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ Β΄ ΛΑΚΤΑΜΕΣ

Δοξυκυκλίνη

100 mgr x 2x10 ημ.

Αζιθρομυκίνη

500 mgr x 1x3 ημ.

Κλαριθρομυκίνη

500 mgr x 2x10 ημ.

ΝΟΣΗΣΗ ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (το τελευταίο τρίμηνο)**

Μοξιφλοξασίνη

400 mgr x 1x10 ημ.

Λεβοφλοξασίνη

500 mgr x 1x10 ημ.

Κεφτριαξόνη

1 gr x 1 IM x 5 ημ.

Συνδυασμός β΄ λακταμών με κινδαμυκίνη

300 x 4 * x 10 ημ.

* Πρώτη γραμμή αντιμικροβιακά

** Δεύτερη γραμμή αντιμικροβιακά

Συμπληρωματική θεραπεία που χορηγείται στην οξεία μικροβιακή ρινοκολπίτιδα

Είδος θεραπείας

Σχόλια

Αποσυμφορητικά

Η χορήγησή τους καλύτερα από το στόμα, γιατί τα εισπνεόμενα σκευάσματα προκαλούν αντιδραστικά αγγειοδιαστολή και ερεθισμό του φάρυγγα

Κορτικοστεροειδή

Δεν ενδείκνυνται. Προφανώς μειώνουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων (από 6-9 ημέρες χορήγηση)

Βλεννολυτικά φάρμακα

Πιθανή αποτελεσματικότητα

Αντιϊσταμινικά φάρμακα

Πιθανή δράση στη ρινόρροια και στους πταρμούς

Χορήγηση φυσιολογικού ορού και υπέρτονων διαλυμάτων

Πιθανή αποτελεσματικότητα

Ref: (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Κατευθυντήριες οδηγίες για διάγνωση και εμπειρική θεραπεία λοιμώξεων, Αθήνα 2007.

Ενδείξεις νοσηλείας και εισαγωγής οξείας μικροβιακής ρινοκολπίτιδας σε νοσοκομείο

 • Βαρεία μορφή μικροβιακής ρινοκολπίτιδας
 • Περικογχικός φλέγμων
 • Ενδοκρανιακό απόστημα
 • Οξεία μηνιγγίτιδα
 • Θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου
 • Όγκος Pott (φλεγμονώδης διήθηση του ηθμοειδούς ή μετωπιαίου κόλπου)
 • Υπάρχουσες ανατομικές ανωμαλίες που ευνοούν την απόφραξη
 • Αποτυχία μετά παρατεταμένη θεραπεία αντιβιοτικών
 • Συχνές υποτροπές (> επεισόδια κατά έτος)
 • Άτομο σε ανοσοκαταστολή
 • Περαιτέρω διερεύνηση (αποκλεισμός κοκκιωματώδους νόσου νεοπλασμάτων μυκητιάσεων)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους μύκητες (κυρίως υφομύκητες) σε διαβητικούς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Ref.: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Κατευθ. Οδηγίες εμπειρ. θεραπείας λοιμώξεων, Αθήνα 2007.

e-genius.gr ...intelligent web software