Γενικά Θέματα

Υπονατριαιμία (Υ.Ν.Α.)

Ηπιο συχνή διαταραχή των ηλεκτρολυτών που εμφανίζεται κυρίως σε νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία με συχνότητα εμφάνισης 1-6%. Σαν τιμή Υ.Ν.Α. ορίζεται Na ορού < 130 mEq/L σε κλινικό επίπεδο ενώ επί εργαστηριακού επιπέδυο υπονατριαιμία ορίζεται σε επίπεδο Na ορού < 135 mEq/L.

Η Υ.Ν.Α. έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Ειδικά οι ασθενείς που έχουν συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια όταν εμφανίσουν Υ.Ν.Α. έχουν χειρότερη προγνωστική εξέλιξη και παράταση της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας τους. Τα συμπτώματα της Υ.Ν.Α. είναι κυρίως νευρολογικά όπως ναυτία, πονοκέφαλος, λήθαργος, κακουχία. Σοβαρότερα συμπτώματα αν δεν αντιμετωπισθεί η Υ.Ν.Α. εμφανίζονται όπως σπασμοί, κώμα, αναπνευστική παύση (επίπεδο Na ορού < 120 mEq/L). Η Υ.Ν.Α. προκαλείται και από το σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης, υπερενυδάτωσης διαρροϊκού συνδρόμου, λοιμώξεων Κ.Ν.Σ., Νεφρικής ανεπάρκειας, κίρρωσης ήπατος (με Υ.Ν.Α. το 13% στους αρρώστους αυτούς επανήλθε μετά θεραπεία, ενώ 63% κατέληξε). Θεραπεία Υ.Ν.Α. Υπέρτονα διαλύματα Na – διουρητικά αγκύλης – στέρηση υγρών. Φάρμακα: Urea – lithium – Carbonate – Demeclocycline. Νέα φάρμακα Ανταγωνιστές υποδοχέων argnine – vasopressin που δρουν αυξάνοντας μόνο την έκκριση ύδατος, διατηρώντας το Na και άλλους ηλεκτρολύτες.
Αλγόριθμος για διαγνωστική προσέγγιση σε υπονατριαιμία

Σημείωση : Προσοχή στη χορήγηση υπέρτονων χλωριο-νατριούχων ορών επειδή μπορεί να προκαλέσουν εκδηλώσεις από Κ.Ν.Σ. Επίσης η χορήγηση Lithium και Demeclocycline προκαλούν παρενέργειες από καρδιαγγειακό σύστημα και λειτουργίες νεφρών.

e-genius.gr ...intelligent web software