Γενικά Θέματα

Συνήθη νοσήματα

1.Διαβήτης

Πρώιμος καταρράκτης, διαθλαστικές ανωμαλίες Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια : στάδια
 • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματος (μικροανευρύσματα, μικροαιμορραγίες, σκληρά εξιδρώματα) τα ανωτέρω πλησίον της ώχρας έχουν χειρότερη πρόγνωση.
 • Προπαραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια, cotton wool, μικροαγγειοπάθεια, οίδημα ώχρας.ω
 • Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια, νεοαγγείωση οπτικού δίσκου ώχρας αμφιβληστροειδούς, προαμφιβληστροειδείς αιμορραγίες, υαλοειδικές αιμορραγίες.
 • Νεοαγγειακό γλαύκωμα, rubeosis iritis.

2.Υπέρταση – στάδια

 • Λέπτυνση αγγείων μέσου μεγέθους
 • Ό,τι στο Ι και στενώσεις στις διασταυρώσεις αρτηριολίων, φλεβιδίων
 • Ό,τι στο ΙΙ και αιμορραγίες cotton wool, εξιδρώματα (ωχρικός αστέρας)
 • Ό,τι στο ΙΙΙ και οίδημα οπτικού δίσκου.

3.Αρτηριοσκλήρυνση (όταν δεν υπάρχει διαβήτης ή συστηματική υπέρταση)

 • Απουσία αρτηριακού σημείου Reflex
 • Ό,τι και στο Ι και επιπλέον σημεία διασταυρώσεως, στενά αγγεία (σ. sallus)
 • Ό,τι και στο ΙΙ και επιπλέον αρτηριόλια σαν χαλκός και διαταραχή εύρους φλεβών στις διασταυρώσεις (σ. Gunn)
 • Ό,τι και στο ΙΙΙ και πιθανές θρομβώσεις φλεβών αμφιβληστροειδούς.

4.Υπερθυρεοειδισμός – Ανάσπαση άνω βλεφάρου, εξώφθαλμος, κερατίτιδα εξ εκθέσεως, πρόπτωση οφθαλμού, διπλωπία, οφθαλμική υπερτονία.

Νόσοι αίματος
 • Λευχαιμία ενηλίκων: Αμφιβληστροειδοπάθεια συχνότερη στις οξείες μορφές, διάταση και ελικοειδής πορεία φλεβών, ωχροκίτρινα αγγεία, περιχειριδες, ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες με κηλίδα του Roth (λευχαιμικά κύτταρα). Δευτερογενείς προσβολές, οίδημα οπτικής θηλής, ορώδης υπέγερση αμφιβληστροειδούς.
 • λευχαιμία < 15 χρονών. Ετεροχρωμία ίριδος, Tyndall.
 • Πολλαπλούν μυέλωμα: Κύστεις πρωτεΐνης στον περιφερειακό αμφιβληστροειδή.
 • Κακοήθη λεμφώματα: Hodgkin χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις, μη Hodgkin θολερότητα υαλοειδούς, οπίσθια ραγοειδίτιδα που δεν υποχωρεί συντηρητικά.
Λοιμώδεις νόσοι
 • N. Lyme (borrelia burgdorferi): επιπεφυκίτιδα, κερατίτιδα, ραγοειδίτιδα Χρυσίζων σταφυλόκοκκος, κριθή
 • Αιμόφιλος ινφλουένζας: κυτταρίτιδα κόγχου
 • Αδενοϊοί: επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα
 • Γονόκοκκος: νεογνική οφθαλμία, επιπεφυκίτιδα
 • Ψευδομονάδα: έλκος κερατοειδούς, ενδοφθαλμίτις
 • Σύφιλη: οπτική νευρίτιδα
 • Χλαμύδια: επιπεφυκίτις εξ εγκλείστων, τράχωμα
 • Κάντιντα: έλκη κερατοειδούς
 • Έρπης τύπου I: ερπητικό έλκος ή κερατίτιδα κερατοειδούς.
 • Έρπης τύπου ΙΙ: ζωστήρ προσωπικού νεύρου
 • AIDS: Αμφιβληστροειδική μικροαγγειοπάθεια, cotton wool spots, δευτερογενής τοξοπλάσμωση, έρπης κρυπτόκοκκος
 • Κυτταρομεγαλοϊός: νεκρωτική αμφιβληστροειδίτιδα (ευκαιριακή λοίμωξη διαφόρων παθήσεων)
 • Τοξόπλασμα: τοξοπλάσμωση αμφιβληστροειδούς (χοριοαμφιβληστροειδίτις που οδηγεί σε μειωμένη όραση εάν βρίσκεται πλησίον της ώχρας), μικρόφθαλμος, καταρράκτης, σ. Horner, ατροφία οπτικού νεύρου, νυσταγμός
Νόσοι κολλαγόνου
 • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτις: οξεία μη κοκκιωματώδης ιριδοκυκλίτις, φωτοφοβία.
 • Αρθρίτις: ραγοειδίτις, επιπεφυκίτις
 • Ρευματοειδής αρθρίτις: σκληρίτις, επισκληρίτις, ξηρά κερατοεπιπεφυκίτις, δευτερογενές Sjogren, κερατοειδικά έλκη, τοξική αμφιβληστροειδοπάθεια (θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη).
 • Νεανική ρευματοειδής αρθρίτις: (θετική για ΑΝΑ), χρόνια ιριδοκυκλίτις, ραγοειδίτις μη ανταποκρινόμενη στη θεραπεία.
 • Σαρκοείδωση: ξηροφθαλμία, επιμένουσα επιπεφυκίτις.
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος: προσβολή δέρματος βλεφάρων, δευτερογενές σ. Sjogren, αγγειίτις αμφιβληστροειδούς, οπτική νευροπάθεια, απώλεια οπτικού πεδίου.
 • Σ. Reiter: επιπεφυκίτις (αρχική τριάδα), ιριδοκυκλίτις, ραγοειδίτις
 • Ελκώδης κολίτις: σκληρίτις, ιριδοκυκλίτις
 • Νόσος Crohn: κερατίτις
 • Σκληροδερμία: βλάβες βλεφάρων, βλεφαροφίμωση, ξηρά κερατοεπιπεφυκίτις, οίδημα οπτικής θηλής,
 • Πολυμυοσίτις: προσβολή οφθαλμοκινητικών μυών
 • Πρωτοπαθές σ. Sjogren: ξηρά επιπεφυκίτις
 • Πολυχονδρίτις: επιπεφυκίτις, ραγοειδίτις
Αγγειΐτιδες
 • Οζώδης πολυαρτηρίτις: υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, βλάβες οράσεως δευτερογενείς από βλάβες Κ.Ν.Σ. (ημιανοψία)
 • Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτις: απώλεια οράσεως (ισχαιμική οπτική νευροπάθεια), διαλείπουσα αμαύρωση, φλοιώδης τύφλωση
 • Ν. Takayasu: αμφιβληστροειδικές αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις
 • Ν. Αδαμαντιάδη Behcet: ιριδοκυκλίτις, αμφιβληστροειδική αγγεΐτιδα με σταδιακή απώλεια οράσεως
Εγκυμοσύνη
 • Χλόασμα και αλλαγή χρώματος επιπεφυκότος (ωχρός)
 • Οίδημα κερατοειδούς και πιθανή διαθλαστική αλλαγή (αναστρέψιμη συνήθως)
 • Διαφοροποίηση ενδοφθάλμιου πιέσεως προς τα πάνω (αναστρέψιμη μετά τον τοκετό)
Ενδομήτριες λοιμώξεις
 • Ερυθρά: μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, καταρράκτης, νυσταγμός, στραβισμός, μικρόφθαλμος, γλαύκωμα, θολερότητες κερατοειδούς
 • Μεγαλοκυτταροϊός: μικρόφθαλμος, καταρράκτης, χοριοαμφιβληστροειδίτις, ατροφία οπτικού νεύρου
 • Ανεμοευλογιά: μικρόφθαλμος, καταρράκτης, σ. Horner, χοριοαμφιβληστροειδίτις, ατροφία οπτικού νεύρου, υποπλασία οπτικού νεύρου, νυσταγμός
 • Σύφιλις: διάμεσος κερατίτις, πρόσθια ραγοειδίτις, ατροφία οπτικού νεύρου, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
Σύνδρομα
 • Sturge – Weber: ετεροχρωμία ίριδος, γλαύκωμα, αιμαγγειώματα (ο σπίλος του προσώπου στην περιοχή που νευρώνεται από τον οφθαλμικό κλάδο του τρίδυμου αυξάνει την πιθανότητα νευρολογικών και οφθαλμικών προσβολών)
 • Νόσος Wilson (ηπατοφακική εκφύλιση): κερατοειδικός δακτύλιος Kayser Fleisher, καταρράκτης σαν ηλιοτρόπιο.
Μαρία Τζενάκη Χειρ. Οφθαλμίατρος Αχιλλέως 86 – Π. Φάληρο 210 - 9836925
e-genius.gr ...intelligent web software