Αναπνευστικό

Πληκτροδακτυλία

Ορίζεται η διεύρυνση της τελικής ονυχοφόρου φάλαγγας των δακτύλων με απώλεια της αντίστοιχης γωνίας (βλ. σχήμα).

Εκτίμηση της πληκτροδακτυλίας.

Λόγος – σχέση της προσθοοπίσθιας διαμέτρου του δακτύλου στη βάση της ονυχοφόρου φάλαγγος (a-b) προς εκείνη της περιφεριακής άρθρωσης (c-d), αποτελεί μια απλή και εύκολη εκτίμηση, διάγνωση πληκτροδακτυλίας. Αν η αναλογία είναι >1 τότε υπάρχει πληκροδακτυλία.

Η πληκτροδακτυλία χαρακτηρίζεται επίσης από απώλεια της φυσιολογικής γωνίας της ονυχοφόρου φάλαγγος, από εναποθεση και σχηματισμό συνδετικού ιστού.

Πληκτροδακτυλία εμφανίζεται στα άνω και κάτω άκρα. Αυξομείωση της ονυχοφόρου φάλαγγος και επιμήκυνση των ονύχων, συμβαίνει συχνά με πληκτροδακτυλία. Ανωμαλίες σχηματισμού των τριχοειδών της ονυχοφόρου φάλαγγος, βρίσκονται με τριχοειδοσκόπηση.

Τα τριχοειδή στη βάση των ονύχων μπορεί να γίνουν άμεσα ορατά με τη χρήση σταγόνας ειδικού ελαίου και εξέταση της περιοχής με κατάλληλο μικροσκόπιο. Η πληκτροδακτυλία μπορεί να είναι:
 • Κληρονομική
 • Ιδιοπαθής
 • επίκτητη (βλ. πίνακα)
Η πληκτροδακτυλία που συνοδεύει πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή νεοπλάσματα πνευμόνων, μεσοθηλίωμα, βρογχεκτασία, κίρρωση ήπατος μπορεί να συνοδεύεται από Υπερτροφική Οστεοαρθροπάθεια.

Στην περίπτωση αυτή ο υποπεριοριστικός σχηματισμός νέου οστού στις περιφερικές διαφύσεις μακρών οστών των άκρων προκαλεί πόνο και αλλοιώσεις που μοιάζουν με συμμετρικές αρθρίτιδες στους ώμους, γόνατα, αστράγαλους, αγκώνες, καρπούς χεριών. Η διάγνωση της υπερτροφικής οστεοαρθρίτιδας επιβεβαιώνεται με ακτινογραφίες οστών. Πιθανή ερμηνεία της ανάπτυξης και εμφάνισης πληκτροδακτυλίας είναι δευτεροπαθής αντίδραση σε άγνωστη χυμική ουσία-συστατικό που προκαλεί διαστολή του δακτύλου.

Αίτια Επίκτητης Πληκτροδακτυλία

 • Νεοπλασία πνευμόνων – υπεζωκότος
 • Νεοπλασίες Γ.Ε.Σ. – ήπατος – θυμου αδένα – οστεογενές σάρκωμα – ν. Hodgkin.
 • Πνευμονικές λοιμώξεις – εμπύωμα – απόστημα πνευμόνων – βρογχεκτασία – φυματίωση πνευμόνων – χρόνια πνευμονίτιδα
 • Εξωπνευμονικές λοιμώδεις εστίες

  1Υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα

  2Φυματίωση πεπτικού

  3Μικροβιακή ή αμοιβαδική δυσεντερία

  4Σήψη αρτηριακού μοσχεύματος

 • Πνευμονοκονίωση
 • Κυστική νόσος
 • Σαρκοείδωση
 • Κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες
 • Φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου
 • Χρόνιες νόσοι ήπατος, κίρρωση (ειδικά η χολική και νεανική μορφή)
 • Πνευμονικές αρτηριοφλεβώδεις διαμαρτίες διάπλασης
 • Θυρεοειδική ακροπάθεια
 • Χρόνιος τραυματικός ερεθισμός, χειρισμός βαρέων μηχανημάτων, εργάτες βιομηχανίας

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

Ref. Mer. Man 18th ed.
e-genius.gr ...intelligent web software