Αναπνευστικό

Αντιβιοτικά και ΧΑΠ

Τελευταίες βιβλιογραφικές ενδείξεις προτείνουν τα εξής:
Χορήγηση αντιβιοτικών στη ΧΑΠ γίνεται:

1Στην παρόξυνση ΧΑΠ με 3 από τα κύρια συμπτώματα (αύξηση δύσπνοιας – αύξηση όγκου πτυέλων – διαπύηση πτυέλων)

2Στην παρόξυνση της ΧΑΠ με 2 από τα κύρια συμπτώματα (η διαπύηση πτυέλων να είναι ένα από τα δύο)

3Σοβαρή παρόξυνση ΧΑΠ, που απαιτεί μηχανικό αερισμό

Η ύπαρξη και μόνον διαπυημένων πτυέλων δεν αποτελεί ΕΝΔΕΙΞΗ αντιμικροβιακής αγωγής επειδή μεγάλος αριθμός ασθενών που έχουν ΧΑΠ (Χρόνια Βρογχίτιδα - Βρογχεκτασία) έχει μόνιμη παραγωγή τραχειοβρογχικών εκκρίσεων με ΠΥΟΝ. Η επίταση της διαπύησης των πτυέλων συνοδεύει τις παροξύνσεις ΧΑΠ, που προκαλούνται από μικροβιακές λοιμώξεις.

Επιλογή κατάλληλου αντιβιοτικού

Εκτιμώνται διάφοροι παράγοντες όπως:

1Αντιμικροβιακό φάσμα

2Αντοχή μικροβίου

3Διεισδυτικότητα φαρμάκου στο τραχειοβρογχικό δένδρο

4Συγκεντρώσεις στο αίμα και κυρίως στα πτύελα του φαρμάκου

Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος μιας θεραπείας και έναρξης του επόμενου επεισοδίου έξαρσης ΧΑΠ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση και το μακροπρόθεσμο της αντιμικροβιακής αγωγής. Θεραπεία με αντιβιοτικά στους ασθενείς ΧΑΠ σε παρόξυνση πρέπει να διαρκεί 5-10 ημέρες (εξαιρείται το τριήμερο σχήμα χορήγησης αζιθρομυκίνης). Παρακάτω φαίνονται τα αντιβιοτικά από του στόματος και η δοσολογία τους.
Μακρολίδες
 • Αζιθρομυκίνη 500 mgr x 1 x 3 ημέρες
 • Κλαριθρομυκίνη 500 mgr x 2 x κλαριθρομυκίνη ER 1000 mgr x 1
 • Ροξιθρομυκίνη 150 mgr x 2 ή 300 mgr x 1
Κεφαλοσπορίνες Β΄ γενιάς
 • Κεφουροξιμη αξετίλ 500 mgr x 2
 • Κεφτεροζίλη 500 mgr x 2
 • Κεφατριζίνη 1 gr x 2
 • Κεφτινορέν 400 mgr x 2
 • Λορακαρμπέφ 400 mgr x 2
Κεφαλοσπορίνες Γ΄ γενιάς
 • Κεφιξίμη 400 mgr x 1
Τετρακυκλίνες
 • Δοξυκυκλίνη 100 x 2
Κινολόνες
 • Μοξιφλοξασίνη 400 mg x 1
 • Λεβοφλοξασίνη 500 mgr x 1
 • Σιπροφλοξασίνη 750 mgr x 2
Αμινοπενικιλλίνες
 • Αμοξικιλλίνη 1 g x 3
 • Αμοξικιλλίνη / καβουλανικό 875/125 x2 ή 500/125 x3
Ref. Εμπειρικός τρόπος αντιμετώπισης λοιμώξεων, Αθήνα, 2007, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
e-genius.gr ...intelligent web software