Αναπνευστικό

Κνησμός

 • Ξηρότητα επιδερμίδας
 • Φαρμακευτικός κνησμός
 • Ψώρα
 • Δερματικές παθήσεις
 • Μυελοϋπερπλασικά νοσήματα: Σπογγοειδής Μυκητίαση – Λέμφωμα Hodgkin’s - Πολλαπλούν Μυέλωμα – Αληθής Πολυερυθραιμία
 • Ενδοηπατική χολόσταση
 • Ενδοκρινολογικές παθήσεις: Σακχαρώδης διαβήτης – Θυρεοειδικές παθήσεις – Κύηση
 • Καρκινώματα: Μαστού – Πνευμόνων – Γαστρική νεοπλασία
 • Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
 • Έλλειψη Fe – Σιδηροπενική Αναιμία
 • AIDS – Σ.Ε.Α.Α. (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας)
 • Σύνδρομο Sjöngren
 • Νευρώσεις διάφορες
e-genius.gr ...intelligent web software