Ρευματολογία

Ρευματολογία

Οφθαλμοπληγία
  • Αμφοτερόπλευρη
  • Αλλαντίαση
  • Myasthenia gravis
  • Εγκεφαλοπάθεια Wernicke
  • Οξεία πολυνευροπάθεια κρανιακών νεύρων
  • Αποπληξία εγκεφαλικού στελέχους
Ετερόπλευρη
  • Οπίσθιο καρωτιδικό (3ου κρανιακού νεύρου ανεύρυσμα που επικοινωνεί με κόρη οφθαλμού)
  • Σακχαρώδης διαβήτης – Ιδιοπαθής προσβολή 3ου ή 6ου εγκεφαλικού νεύρου δεν προσβάλλεται η κόρη του οφθαλμού
  • Myasthenia gravis
  • Αποπληξία εγκεφαλικού στελέχους

Ref: Care of Med. Pat. 7th ed.

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software