Γενικά Θέματα

ΔΥΣΦΑΓΙΑ (ΔΓΑ)

Είναι η μη ικανότητα κατάποσης ή δυσκολία κατά την κατάποση.

Προκαλείται από πολλά αίτια όπως :

  • ΔΓΑ από στένωση φάρυγγα ή οισοφάγου.
  • Δυσφαγία προκαλούμενη από πίεση επί του οισοφάγου (ανωμαλία συγγενής δεξιάς υποκλείδιου αρτηρίας).
  • ΔΓΑ από ανικανότητα συντονισμού της μάσησης και κατάποσης του σχηματιζόμενου βλωμού.
  • ΔΓΑ στοματοφαρυγγική που προκαλείται από δυσκολία προώθησης τροφής ή υγρών από την κοιλότητα του στόματος προς τον οισοφάγο.
  • ΔΚΑ παραλυτική : οφείλεται σε παράλυση των μυών της κατάποσης και οισοφάγου.
  • ΔΚΑ σπαστική : αποτέλεσμα φαρυγγικών ή οισοφαγικών μυών.

Βλέπε αλγόριθμο Δυσφαγίας παρακάτω

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

Ref.: - Βικιπαίδεια

  • Taber’s λεξ.
  • Merck Man 19th ed.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 

       
   
 
     
e-genius.gr ...intelligent web software