Γενικά Θέματα

ΦΥΛΑΞΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι πειραματικές έρευνες για τα βλαστοκύτταρα που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται για τις θεραπείες διαφόρων νόσων [(ήδη η θεραπεία αιματολογικών παθήσεων με πολυδύναμα κύτταρα έχει συμπληρώσει 40 χρόνια εφαρμογής, με καλά τελικά αποτελέσματα και όχι μόνο παράτασης της ζωής αλλά και πλήρους θεραπείας των αιματολογικών νόσων) (λέμφωμα β’ κυττάρων – υποτροπή νόσου Hodgkin – οξεία μυελογενής λευχαιμία)].

Όλες οι παραπάνω θεραπείες έγιναν με χρήση πολυδύναμων αιμοποιητικών βλαστοκυττάτων με την αυτόλογη ή ετερόλογη διαδικασία.

Επίσης από την ευρεία παραδοχή ότι το αίμα του ομφάλιου λώρου και από τους ιστούς του δεν είναι κλινικό απόβλητο, δημιουργήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα τράπεζες αίματος, ομφαλίου λώρου που είχαν σαν στόχο την : α) την συλλογή δειγμάτων αίματος, β) επεξεργασία τους, γ) την συντήρηση (κρυοσυντήρηση : όπου η φύλαξη γίνεται στους 196oC θερμοκρασίας που αναστέλει κάθε μεταβολική δραστηριότητα την υπό φύλαξη κυττάρων).

Οι μονάδες αυτές (τράπεζες φύλαξης αίματος ομφαλίου λώρου) είναι διαθέσιμες και συνεργάζονται παγκοσμίως (μέσω μητρώου) με τις μονάδες μεταμοσχεύσεων.

Στα μητρώα που τηρούνται υπάρχουν δεδομένα για τύπο HLA (σύστημα ιστών συμβατότητας) όπως και πλήρης ανωνυμία : δεν αναφέρεται το όνομα του δότη των μονάδων αίματος ομφαλίου λώρου.

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Οικογενειακή Τράπεζα

Δημόσια Τράπεζα

·     Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ γονέων και τράπεζας για την επεξεργασία, έλεγχο και φύλαξη αίματος.

·     Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ γονέων και τράπεζας για την δωρεά του αίματος στην τράπεζα για αλτρουιστικό σκοπό.

·     Η υπηρεσία ελέγχου και φύλαξης του αίματος προσφέρεται στην οικογένεια έναντι καθορισμένης τιμής (περίπου €2.000 – διαφέρει μεταξύ οικογενειακών τραπεζών).

·     Δεν προσφέρεται υπηρεσία στην οικογένεια γιαυτό και δεν υπάρχει χρέωση.

·     Το νεογέννητο παραμένει νόμιμος ιδιοκτήτης του αίματος

·     Η ιδιοκτησία του αίματος παραχωρείται στην δημόσια τράπεζα

·     Το αίμα φυλάσεται για χρήση από μέλη της οικογένειας ή παραχωρείται σε άτομο που θα υποδείξει η οικογένεια

·     Το αίμα παραχωρείται σε οποιονδήποτε το χρειαστεί

·     Μέχρι 10% των δειγμάτων/μονάδων δεν φυλάγονται και καταστρέφονται διότι :

o  Δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για χρήση σε μέλη της οικογένειας.

o  Υπάρχει ευελιξίας στην άμεση αντιμετώπιση του όγκου εργασίας για επεξεργασία και φύλαξη όλων των κατάλληλων μονάδων.

o  Δεν υπάρχει περιορισμός στους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για επεξεργασία και φύλαξη διότι υπάρχει τέλος προσφοράς της υπηρεσίας.

·     Μέχρι 70% των δειγμάτων/μονάδων δεν φυλασονται και καταστρέφονται διότι :

o     Δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για χρήση σε οποινδήποτε το χρειασθεί.

o     Μειωμένη δυνατότητα αντιμετώπισης του όγκου εργασίας για επεξεργασία και φύλαξη όλων των δωρεών.

o     Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι στον ετήσιο προϋπολογισμό για επεξεργασία και φύλαξη όλων των δωρεών.

·     Οι οικογένεια ενημερώνεται για το τελικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας που ζήτησε (αν το αίμα φυλάχτηκε ή όχι)

·     Ο δωρητής δεν ενημερώνεται αν το αίμα φυλάχτηκε ή όχι.

·     Δεν υπάρχει χρέωση για την παραχώρηση του αίματος όταν χρειασθεί από την οικογένεια και ζητηθεί από το μεταμοσχευτικό κέντρο

·     Υπάρχει χρέωση στο μεταμοσχευτικό κέντρο και την παραχώρηση του αίματος όταν ζητηθεί για ασθενή (€10.000 μέχρι €25,000 ανάλογα με την κάθε δημόσια τράπεζα)

·     Η υπηρεσία φύλαξης ιστού ομφάλιου λώρου προσφέρεται από τις οικογενειακές τράπεζες.

·     Η φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου δεν γίνεται από τις δημόσιες τράπεζες.

Η πρώτη δημόσια τράπεζα αίματος ομφάλιου ομφάλιου λώρου στον κόσμο ιδρύθηκε το έτος 1991 στο New York Blood Center (Κέντρο αιμοδοσίας Ν. Υόρκης).

Οι διαφορές τώρα εταιρείες βιοτεχνολογίας αποβλέπουν στην συναισθηματική επιταγή των γονέων για κρυοσυντήρηση αίματος ομφαλίου λώρου, για κάλυψη τύχον οικογενειακών αναγκών δημιούργησαν τις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ όπου η συντήρηση και αποθήκευση του αίματος γίνεται με ανάλογη των δημόσιων τραπεζών μεθοδολογία, αλλά και κύρια διαφορά είναι ότι οι μονάδες αυτές αίματος των ιδιωτικών τραπεζών, δίδονται , προορίζονται, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην ίδια οικογένεια και τα μέλη της (κατάργηση της έννοιας του ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΎ).

Στον πίνακα 1 αναγράφονται οι διαφορές μεταξύ των ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

Ref. : Life Line: Τράπεζα αίματος ομφαλίου λώρου

       

-        

    

e-genius.gr ...intelligent web software