Γενικά Θέματα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ (Α.Ν.) (ΟΓΚΟΣ 8ης ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ SHIVANNOMA)

Το Α.Ν. προέρχεται από την αιθουσαία διακλάδωση της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας*. Αντιπροσωπεύει το 7% όλων των ενδοκρανιακών όγκων. Αν δεν αντιμετωπισθεί θεραπευτικά ή δεν διαγνωστεί, τότε προσβολή 5ης και 7ης εγκεφαλικής συζυγίας*, προκαλείται.

Κύριο σύμπτωμα είναι η ετερόπλευρη αισθητικονευρική απώλεια της ακοής, η οποία συνήθως επέρχεται τμηματικά αλλά μπορεί και αιφνίδια.

*

5η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ : ΤΡΙΔΥΜΟ ΝΕΥΡΟ.
7η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΕΥΡΟ.
8η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ : ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Α.Ν.

Πιθανόν Α.Ν.
(απώλεια ακοης, εμβοές ετερόπλευρα, εμβοές ώτων, προβλήματα ισορροπίας σώματος, άλγος κατά το πρόσωπο)
- Λεπτομερής νευρολογική εξέταση με ειδική προσοχή στα κρανιακά νεύρα
- MRI εγκεφάλου και ακουστικών οδών (χορήγηση gadolinium)


Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software