Γενικά Θέματα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

Hydrogen

H

1

Carbon

C

12

Nitrogen

N

14

Oxygen

O

16

Sodium

Na

23

Magnesium

Mg

24

Phosphorus

P

31

Chlorine

Ce

35,5

Potassium

K

39

Calcium

Ca

40

Ref. Merck Man 18th ed.

e-genius.gr ...intelligent web software