Γενικά Θέματα

ΤΑ ΠΙΟ ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

  • Χ.Ν.Α. προκαλεί ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ.
  • ΧΡΟΝΙΟΙ ΕΜΕΤΟΙ : ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ.
  • ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ.
  • ΣΗΨΑΙΜΙΑ : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ.
  • ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ.
  • Χ.Α.Π. : ANAΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ.
  • ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΙΑ ΗΡΕΜΗΣΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ.
  • ΦΑΡΜΑΚΑ (Θειοζίδες – διουρητικά - διουρητικά αγκύλης) : ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ.
  • ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ : ΚΑΡΒΟΝΙΚΗΣ ΑΝΥΔΡΑΣΗΣ.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software