Γενικά Θέματα

ΑΥΞΗΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ

Η χολερυθρίνη αποτελεί το τελικό προιόν της φυσιολογικής αποικοδόμησης της αιμοσφαιρίνης που περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια του ανθρώπου, μετα την φυσιολογική καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων που έχουν χρόνο επιβίωσης 90-120 ημέρες.
Η χολερυθρίνη που παράγεται κυκλοφορεί στο αίμα συνδεμένη με λευκωματίνη πλάσματος (έμμεσος χολερυθρίνη) .
Η έμμεσος αυτή χολερυθρίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ και μετατρέπεται με τη δράση διαφόρων ενζύμων σε άμμεσο χολερυθρίνη η οποία είναι υδατοδιαλυτή και αποβάλλεται στα ούρα.
Η αύξηση της χολερυθρίνης και ο φυσιολογικός διαχωρισμός αυτής σε άμμεση και έμμεση παρέχει διαφοροδιαγνωστική  αξία όπως φαίνεται από τον παρακάνω πίνακα.

xolirethrini

e-genius.gr ...intelligent web software