Γενικά Θέματα

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

  • Περικαρδίτιδα (Ιογενής – Tbc – μικροβιακή, ιδιοπαθής).

  • Ουραιμία.

  • Μυξοίδημα.

  • Νεοπλασίες (Λευκαιμία – λέμφωμα – μεταστατική).

  • Αιμορραγική περικαρδίτιδα (τραύμα – διαφυγή αίματος από ραγέν ανεύρυσμα θώρακα).

  • Σ.Ε.Λ. → Ρευματ. Πυρετός.

  • Εμφρακτό μυοκαρδίου και μετά καρδιοχειρουργική επέμβαση.

  • Σύνδρομο Dressler’s.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software