Γενικά Θέματα

Αιμοδοσία Διαδικασία Αιμοδοσίας

Στην αρχή λαμβάνεται από το γιατρό πλήρες ιστορικό του υποψήφιου αιμοδότη που αφορά την κατάσταση της υγείας του περιλαμβάνει
  • το ατομικό αναμνηστικό (ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις, λήψη φαρμάκων)
  • το κληρονομικό αναμνηστικό (αφορά την οικογένεια και τηνπ ρογονική του κατάσταση, π.χ. μεταβολικά νοσήματα όπως σακχαρώδης διαβήτης, συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες, αιμορραγικές διαθέσεις).
Μετά την λήψη του παραπάνω ιστορικού εκτιμάται
  • Η αρτηριακή πίεση του αιμοδότη
  • Ο αριθμός των σφύξεων
  • Η θερμοκρασία σώματος – θερμομέτρηση
  • Η λήψη μικρής ποσότητας αίματος για την εκτίμηση του αιματοκρίτη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω θεωρούνται και είναι αυστηρά εμπιστευτικά μεταξύ γιατρού και μελλοντικού αιμοδότη. Μόνο το 5% των ανθρώπων που μπορούν να δώσουν αίμα το κάνουν. Δυστυχώς αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα γιατί υπάρχουν τεράστιες ανάγκες αίματος αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά και γενικώς.

Το αίμα αποτελεί φυσιολογικά 7% του συνολικού βάρους του ανθρώπινου σώματος. Μετά την πάροδο 24 ωρών από την αιμοδοσία τα υγρά του οργανισμού μας επανέρχονται στο φυσιολογικό, ενώ σε διάστημα τεσσάρων με έξι εβδομάδων τα ερυθρά αιμοσφαίρια αποκαθίστανται πλήρως αριθμητικά. Γενικά μπορεί να δίνει κανένας αίμα κάθε οκτώ εβδομάδες. Πριν χρησιμοποιηθεί σε άλλο άνθρωπο το αίμα, στις ειδικές υπηρεσίες αιμοδοσίας εξετάζεται εμπεριστατωμένα και υπεύθυνα για σύφιλη, ιούς ηπατίτιδων (A, B, C, D, E) και HIV (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας), ενώ ελέγχονται βιοχημικά και οι λειτουργίες του ήπατος (τρανσαμινάσες, SGOT, SGPT, γGT, χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατάση). Περισσότερο κοινές ομάδες αίματος είναι η μηδενική ομάδα (0+) και ή άλφα (Α+) ομάδα. Λιγότερο κοινές θεωρούνται η άλφα θετική ομάδα αίματος (Α-) και η άλφα βήτα αρνητική ομάδα αίματος (ΑΒ-).

Αιμοδοσία Διαδικασία Αιμοδοσίας

 

Οι άνθρωποι που έχουν τύπο ομάδας 0 rhesus θετικό1 καλούνται διεθνείς δότες ή παναιμοδότες διότι δίνουν μετάγγιση σε όλες τις άλλες ομάδες, έτσι σε μεγάλη ανάγκη μπορεί να χορηγηθεί μετάγγιση ομάδος 0 ανεξάρτητα της ομάδας του λήπτη2. Το 95% των ατόμων πάνω από 72 χρονών χρειάζεται μια φορά μετάγγιση αίματος.
Το αίμα που λαμβάνεται από τον αιμοδότη «ξεχωρίζεται» σε τέσσερα συστατικά του (ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πλάσμα- λευκά αιμοσφαίρια). Έτσι, καθένα από τα συστατικά αυτά χορηγείται σε άτομο ή άτομα που τα έχουν ανάγκη, έτσι ουσιαστικά ένας αιμοδότης μπορεί να βοηθήσει τέσσερις ανθρώπους.

 

 

 

 

 

Ομάδα αίματος

ατόμου που πρέπει να μεταγγιστεί

 

Πρώτη επιλογή

 

Δεύτερη

επιλογή

 

Τρίτη

επιλογή

 

Τέταρτη επιλογή

0

0

Καμία

-

-

A

A

Ερυθρά ομάδος 0

Συνολ. Αίμα

0 ομάδος

 

Α1 με anti-M

A1

Καμμία

0 ομάδα

συνολικό αίμα

 

A2 με anti-A1

A2

Ερυθρά αιμοσφαίρια ομάδος 0

0 ομάδα

συνολικό αίμα

 

B

B

Α ή Β ερυθρά

αιμοσφαίρια

0 ομάδα ερυθρά αιμοσφαίρια

Α ή Β

συνολ. αίμα

AB

AB

Α ή Β ερυθρά

αιμοσφαίρια

0 ερυθρά αιμοσφαίρα

Α ή Β

συνολ. αίμα

A1B με αντί-A1

A1B

A1 ή Β ερυθρά

αιμοσφαίρια

A1 ή Β συν. Αίμα

 

A2B με anti-A1

A2B

A2 ή Β ομάδος ερυθρά αιμοσφαίρια

0 ερυθρά αιμοσφαίρια

Α2 ή Β

συνολ. αίμα

 

1Μηδενική ομάδα. Καλείται ΠΑΝ-ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ αλλά όχι ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ.

2Βλέπε τον πίνακα που ακολουθεί πιο κάτω.

 

αιμοσφαίρια

αιμοσφαίρα

συνολ. αίμα

A1B με αντί-A1

A1B

A1 ή Β ερυθρά

αιμοσφαίρια

A1 ή Β συν. Αίμα

 

A2B με anti-A1

A2B

A2 ή Β ομάδος ερυθρά αιμοσφαίρια

0 ερυθρά αιμοσφαίρια

Α2 ή Β

συνολ. αίμα

 

e-genius.gr ...intelligent web software